ผลวิจัยในคนไข้มะเร็งสมอง พบอัตรารอดชีวิตร้อยละ 83 เมื่อใช้กัญชารักษา

Last updated: Aug 2, 2019  |  Info-graphics

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 -10:47 น.