การวิเคราะห์ผู้สูงอายุในรัฐโคโลราโดกับการรับรู้เรื่องของกัญชา

Last updated: 5 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 -17:07 น.

"Exclusive" 
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : อภินันท์ อุ่นทินกร: /Apinan Untinkorn 


จากการศึกษาชุดใหม่แสดงให้เห็นถึงผู้สูงอายุจำนวนมากใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis) เป็นที่น่าพอใจและได้รับการยอมรับ

การศึกษาชุดใหม่ได้วิเคราะห์ถึงทัศนคติที่มีต่อกัญชาในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในรัฐโคโลราโด ซึ่งบอกเป็นนัยถึงมุมมองที่สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นและยอมรับมากขึ้นเกี่ยวกับกัญชาเพื่อสันทนาการ

เกือบ 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้รับการยอมรับ โดย 53% ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ไม่เชื่อว่ากัญชาทางการแพทย์จะเป็นที่ยอมรับได้ในกลุ่มคนที่มีอายุ 18 ปี  (เพราะตามกฎหมายสหรัฐฯ ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะอนุญาตให้ใช้กัญชาได้)

คณะนักวิจัยใช้ข้อมูลจากการสำรวจครอบคลุมทั้งรัฐโคโรลาโดในผู้สูงอายุ 274 คนโดยผู้เข้าร่วมสำรวจถูกรวบรวมมาจากคลินิกสุขภาพ, ศูนย์ผู้อาวุโส, สโมสรกัญชาที่ลงทะเบียนกับรัฐแล้วและร้านขายกัญชา ซึ่งกัญชาทางการแพทย์ในรัฐโคโลราโดนั้นถูกกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2001 และกัญชาเพื่อสันทนาการได้รับอนุญาตให้ซื้อได้อย่างถูกกฎหมายตั้งแต่ปี 2014

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าแม้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุจะสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกกฎหมาย ซึ่งมีความลังเลมากขึ้นต่อการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ  มีผู้อาวุโส 60% เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำแถลง “ไม่ว่ากฎหมายปัจจุบันในรัฐของข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไร
ก็ตาม ข้าพเจ้าขอสนับสนุนกัญชาที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่ถูกกฎหมาย”  แต่มีเพียง 28% ที่เห็นด้วยกับคำแถลงคู่ขนานว่าด้วยเรื่องกัญชาเพื่อสันทนาการ

แนวทางที่คล้ายคลึงกันได้รับการสังเกตเพื่อการรับรู้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ ในขณะที่มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 10% ที่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแถลงการณ์ “ การใช้กัญชาทางการแพทย์นั้นมีความเสี่ยง” คณะนักวิจัยพบว่า 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแถลงการณ์เรื่องกัญชาเพื่อสันทนาการ

แบบสอบถาม (questionnaire) ชุดเต็ม สามารถดูได้ที่  https://academic.oup.com/view-large/135521743

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีการยอมรับในเรื่องของการใช้กัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งในทางการแพทย์และเพื่อสันทนาการมากกว่าผู้ชาย โดยผู้มีอายุระหว่าง 60-70 ปีโดยทั่วไปยอมรับได้มากที่สุดในเรื่องของกัญชาที่ถูกกฎหมาย

การตอบแบบสอบถามทั้งหมดตามอายุและเพศ สามารถดูได้ที่   https://academic.oup.com/view-large/135521746


ทีมผู้เขียนการศึกษาชุดนี้เตือนถึงการวิจัยว่ามีข้อจำกัด รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กและประชากรในภูมิภาคที่จำกัด แต่ทว่า


“แม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้ เราคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้เราทำความเข้าใจได้ใกล้ชิดขึ้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะ, การใช้กัญชาและทัศนคติของผู้สูงอายุ”

ผู้เขียนการศึกษาได้บันทึกข้อมูลไว้ว่า “สิ่งนี้ตรงประเด็นโดยเฉพาะแง่ของจำนวนประชากรรุ่น Bay Boom หรือ Baby Boomer (กลุ่มคนที่เกิดช่วง 1946-1964)  ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและการคาดคะเนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในความชุกของการใช้กัญชาในประชากรกลุ่มช่วงอายุนี้”


การวิจัยเพื่อการศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากกรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของรัฐโคโลราโด (Colorado’s Department of Public Health and Environment)  การศึกษา “การวัดทัศนคติที่มีต่อกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์และเพื่อนันทนาการของผู้สูงอายุในรัฐโคโลราโด”  ซึ่งเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร The Gerontologist ในเดือนพฤษภาคม

กลุ่มผู้สูงอายุใช้กัญชาจัดการกับอาการป่วยต่างๆ  (Older Adults Use Cannabis to Manage Symptoms)

การศึกษาชุดล่าสุดที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิเคราะห์นโยบายและการบริหารจัดการ (Journal of Policy Analysis and Management) ในฤดูใบไม้ผลิปี 2019 แสดงให้เห็นว่าการทำให้กัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมายช่วยทำให้โอกาสทางด้านสุขภาพและการจ้างงานในผู้สูงอายุนั้นดีขึ้น

สำหรับการดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์ ทางคณะนักวิจัยจาก Johhn Hopkins Bloomberg  School of  Public Health และจาก Temple University ได้ประเมินการตอบแบบสอบถามมากกว่า 100,000  ครั้งจากกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 51 ปีขึ้นไปเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี


การวิเคราะห์กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ในรัฐที่พวกเขาอาศัยอยู่แสดงให้เห็นว่าอาการเจ็บปวดลดลง 4.8% และในรายงานสุขภาพที่แสดงผลว่าดีหรือดีเยี่ยมเพิ่มขึ้น 6.6 %  ข้อมูลจากกลุ่มเดียวกันพบว่าผู้สูงอายุมีประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาเพิ่มขึ้น 7.3%

การศึกษาแยกต่างหากที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุชาวอเมริกัน (Journal of  The American Geriatrics Society) ในกลุ่มคนชาวรัฐโคโรลาโดที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป พบว่าการใช้กัญชาเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปมากขึ้นภายในรัฐ และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจดังกล่าวได้รายงานถึงการใช้กัญชาในการจัดการกับอาการป่วยต่างๆ รวมถึงอาการเจ็บปวด, ปัญหาในการนอนหลับ, ความวิตกกังวล, ภาวะซึมเศร้า และการเบื่ออาหาร

ที่มา: MEDICAL MARIJUANA, INC. NEWS : July 24, 2019
By: E.I. Hillin
https://news.medicalmarijuanainc.com/more-senior-adults-find-the-use-of-medical-marijuana-acceptable-study-shows/