การศึกษาค้นพบ...การใช้กัญชาของเยาวชนไม่เชื่อมโยงกับโครงสร้างสมองของผู้ใหญ่

Last updated: 9 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 -13:58 น.

"Exclusive" 
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : อภินันท์ อุ่นทินกร: /Apinan Untinkorn การศึกษาชุดใหม่ที่ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2019 ในวารสารการพึ่งพายาเสพติดและแอลกอฮอล์ (the journal Drug and Alcohol Dependence) ได้ให้มุมมองใหม่กับความกังวลอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับการใช้กัญชาของวัยรุ่นและการพัฒนาสมอง

คณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต (Arizona State University:ASU) ได้ติดตามการใช้กัญชาของเด็กชายประมาณ 200 คนในเมืองพิตต์สเบิร์ก (Pittsburgh)ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 (ค.ศ.1980-1989) จากนั้นเปรียบเทียบอัตราการบริโภคกัญชาเหล่านั้นกับการสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ที่มีความละเอียดสูงในกลุ่มผู้รับการทดลองเดียวกันในเวลา 20 ปีต่อมาเมื่อพวกเขามีอายุในช่วงวัย 30s (ช่วงอายุเลข 3)

“เราไม่พบความแตกต่างในโครงสร้างสมองของผู้ใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างที่รับการทดลอง รายงานการใช้กัญชาอย่างหนักในช่วงวัยรุ่น, กลุ่มที่รายงานการใช้กัญชาหลากหลายเป็นครั้งคราวและกลุ่มที่รายงานว่าไม่เคยใช้กัญชา นักวิจัยได้เขียนรายงานไว้ว่า แม้แต่เด็กผู้ชายที่มีระดับการเสพกัญชามากที่สุดในช่วงวัยรุ่นก็แสดงให้เห็นถึงปริมาตรสมองบริเวณ subcortical และปริมาตรของเยื่อหุ้มสมอง และความหนาของเยื่อหุ้มสมองในวัยผู้ใหญ่ที่ใกล้เคียงกับเด็กผู้ชายที่แทบไม่มีการสัมผัสกับกัญชาเลยตลอดช่วงวัยรุ่น”

การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการใช้กัญชาของวัยรุ่นและการพัฒนาสมองมีความซับซ้อน, มีภาระความไม่เป็นกลางทางการเมืองและการไม่ได้รับการแก้ไขเป็นส่วนใหญ่ จากการศึกษาวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต (ASU) ได้เพิ่มระดับข้อมูลใหม่ให้กับประเด็นที่หยิบมาพิจารณา แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะหักล้างความคิด ความกังวลเกี่ยวกับการใช้กัญชาในช่วงอายุที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างแน่ชัด

ทีมวิจัยนำโดย Madeline Meier ผู้อำนวยการ of ASU’s Substance use, Health and Behavior Lab  ซึ่ง Meier และเพื่อนร่วมงานวิจัยยอมรับว่าชุดตัวอย่างทดลองของพวกเขามีขนาดค่อนข้างเล็กและจำกัดเฉพาะเด็กหนุ่มในเมืองพิตต์สเบิร์กที่มีปัญหาในช่วงวัยรุ่นและพึ่งพาการใช้กัญชาที่รายงานด้วยตนเอง นอกจากนี้การสแกนสมองโดยถ่ายภาพจากเครื่อง MRI เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อผู้เข้าร่วมการทดลองเมื่อพวกเขาอยู่ในช่วงวัย 30s

“ด้วยการศึกษาที่มีหลายกลุ่มควบคุมก่อนหน้านี้พบความแตกต่างของโครงสร้างสมองในผู้ใช้กัญชาวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวที่มีระดับการสัมผัสกัญชาในระดับที่สะสม” โดย Meier และเพื่อนร่วมวิจัยได้เขียนรายงานไว้ว่า “การศึกษาเหล่านั้นดูคลุมเครือไม่ชัดเจนหากความแตกต่างของโครงสร้างสมองระหว่าง [คนเหล่านั้น] ยังคงอยู่ในวัยผู้ใหญ่ในภายหลัง การศึกษาของเราชี้แนะให้เห็นว่าอาจไม่เป็นเช่นนั้น”

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือความแตกต่างของโครงสร้างสมองอาจเริ่มในผู้ใช้กัญชาวัยเริ่มต้น 20s  แต่กระจายไปและชัดเจนขึ้นเมื่อถึงช่วงต้นของวัย 30s


แนวทางการดำเนินการต่างๆ ของการพัฒนาสมอง

Different Measures of Brain Formation

Meier ยอมรับว่าข้อมูลการสแกนสมองด้วยเครื่อง MRI ที่พวกเขามีอยู่ซึ่งวัดปริมาตรสมองบริเวณ subcortical และปริมาตรเยื่อหุ้มสมองและความหนาของเยื่อหุ้มสมองอาจไม่ใช่แนวทางการดำเนินการที่แม่นยำที่สุดของสมองที่มีความสัมพันธ์กับกัญชา

ในการศึกษาก่อนหน้านี้บางส่วน คณะนักวิจัยได้ใช้แนวทางการดำเนินการอื่นๆ (รูปร่างและความหนาแน่นของสมองเนื้อเทา (gray matter), ความสมบูรณ์แข็งแรงของสมองเนื้อขาว (white matter) เพื่อประเมินความแตกต่างของสมองโครงสร้างระหว่างเยาวชนผู้ใช้กัญชาและผู้ที่ไม่ได้ใช้กัญชา

การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต  (ASU) มีหลายนัยและผลกระทบ ซึ่งรูปแบบการใช้กัญชาของวัยรุ่นนั้นมีตั้งแต่ระดับไม่เคยใช้เลย, ใช้ในระดับเบาไปจนถึงระดับหนัก ซึ่งผู้เขียนรายงานการวิจัยไว้ว่า “ดูเหมือนว่าไม่ปรากฏผลกระทบยาวนานต่อโครงสร้างสมอง”

ผู้เขียนงานวิจัยได้เขียนรายงานว่าในบริบทของการศึกษาชุดนี้พวกเขาไม่พบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างการใช้กัญชาของวัยรุ่นที่มีการประเมินที่อาจเป็นไปได้ในอนาคตและปริมาตรสมองบริเวณ subcortical รวมถึงปริมาตรของเยื่อหุ้มสมองและความหนาของเยื่อหุ้มสมองในวัยผู้ใหญ่

คณะนักวิจัยแนะนำว่าการศึกษาของพวกเขาควรจะถูกเข้าใจในบริบทของการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ที่ตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงของการหยุดชะงักที่เป็นไปได้ในการพัฒนาสมองที่สำคัญ, ปริมาตรสมองส่วน hippocampal และโครงสร้างสมองของผู้ใหญ่ 

“การทบทวนพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษาเหล่านี้ได้เปิดเผยว่าถึงแม้ว่าการศึกษาบางส่วนได้พบหลักฐานของความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กัญชากับโครงสร้างสมองของผู้ใหญ่ แต่การศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่พบเลย”

 
ที่มา: leafly: : July 31, 2019
https://www.leafly.com/news/health/study-finds-youth-cannabis-use-not-linked-to-adult-brain-structure
By: Bruce Barcott