สถาบันมะเร็งเปิดรับสมัครผู้ป่วยร่วมโครงการวิจัยและทดลองกัญชา

Last updated: 15 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 -14:47 น.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ขอเชิญผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษา สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัย กัญชาทางการแพทย์ โดยลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 – 30 สิงหาคม 2562 http://mmr.nci.go.th หรือสมัคร ด้วยตนเองที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 2-15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ  

โทร. 0-2202-6800 หรือ 0-2202-6888 ต่อ 1230 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/2LTSerV


ทั้งนี้น้ำมันกัญชาแบบปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน ไม่มีโลหะหนัก จากองค์การเภสัช ผลิตเสร็จแล้ว ตอนนี้กำลังรับสมัคร ผู้ป่วยมะเร็งที่สนใจอยากใช้ตัวนี้เข้าร่วมโครงการวิจัยทดลอง


ที่มา: https://bit.ly/30fTCII