'สวนสุนันทา' เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 'หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์' ที่แรกในไทย

Last updated: 15 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 -14:50 น.


เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://ssru.ac.th/news/view/ssru-news140862-01 เผยแพร่ ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรกัญชา เวชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของประเทศไทย

โดยระบุจุดเด่นว่าเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย รวบรมองค์รวมรู้วิชากัญชาที่สอนใน 20 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา ฝึกงานจากสถานที่จริงและมีโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศกับผู้ผลิตกัญชาโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 034773905ที่มา: https://prachatai.com/journal/2019/08/83863
https://ssru.ac.th/news/view/ssru-news140862-01