กรมแพทย์แผนไทยฯ รับมอบของกลางกัญชา 1 ตัน ผลิตน้ำมันกัญชา 6 แสนขวด

Last updated: 19 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 -14:35 น.

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับมอบกัญชาแห้งจาก ป.ป.ส. 1 ตัน คาดน้ำมันกัญชาตำรับยาหมอพื้นบ้านได้กว่า 6 แสนขวด พร้อมกระจายให้ รพ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนด

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับมอบวัตถุดิบกัญชาแห้งของกลางจากนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. และ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ว่าวัตถุดิบกัญชาแห้งของกลางจาก ป.ป.ส. จำนวน 1,000 กิโลกรัม ที่รับมอบมาวันนี้ มีแผนการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย พัฒนาและผลิตเป็นน้ำมันกัญชาจากตำรับยาหมอพื้นบ้าน ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมหรือในระดับอุตสาหกรรม เพื่อกระจายให้กับสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมของแพทย์ ซึ่งจะดำเนินการผลิตโดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้ผลิตกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของกัญชาทาง การแพทย์แผนไทยได้


นพ.มรุต กล่าวต่อว่า สำหรับวัตถุดิบกัญชาแห้งจำนวน 1,000 กิโลกรัมนี้ สามารถผลิตเป็นน้ำมันกัญชาจากตำรับยา หมอพื้นบ้าน ได้ประมาณ 600,000 กว่าขวด เฉลี่ยกำลังการผลิตของกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ทำได้เดือนละประมาณ 100,000 กว่าขวด (ปริมาณ 5 ซีซี/ขวด) ทั้งนี้ มีการแบ่งการผลิตในจำนวน 130,000 ขวดต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน รวมทั้งสิ้น 650,000 ขวด โดยจะกระจายไปยังสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมายและหน่วยงานต้องการนำน้ำมันกัญชาไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของผู้ได้รับอนุญาตให้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีคลินิกบริการด้านการแพทย์แผนไทย

นพ.มรุต กล่าวด้วยว่า นอกจากขอรับการสนับสนุนวัตถุดิบกัญชาแห้งของกลาง จาก ป.ป.ส. แล้ว กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับไบโอเทคและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 (เฉพาะกัญชา) ต่อกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนด้านวัตถุดิบกัญชา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยต่อไป และขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นยาตำรับต่าง ๆ จะได้รับการตรวจพิสูจน์ด้านความปลอดภัยตามหลักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปผลิตสู่การใช้ประโยชน์ทุกกระบวนการ ตามขั้นตอนหลักการที่ได้มาตรฐาน

ที่มา: https://www.newtv.co.th/news/39869