ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมจากนโยบายปลดล็อกกัญชาในอเมริกา

Last updated: 19 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 -16:15 น.

ผู้เขียน : ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี ค.ศ.2013 Evans และคณะตีพิมพ์งานวิจัยทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมจากนโยบายปลดล็อกกัญชาในอเมริกา ลงในวารสารวิชาการ The Journal of Global Drug Policy and Practice

ผลสรุปคือ ปลดล็อกแล้วเสียหายหนักต่อเนื่องไประยะยาว ได้น้อยแต่เสียมาก

รัฐต่างๆ ที่ปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ พบว่า เอาเข้าจริง คนเสพกัญชาเพิ่มขึ้น 2 เท่า และมีอาการติดยาต้องเข้ารับการบำบัดเพิ่มขึ้น 2 เท่า ตัวเลขแต่ละรัฐต่างกันไป มีตั้งแต่เพิ่มขึ้น 75% ไปจนถึง 300% หนักหน่วงสุดคือ อัตราการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ตามข้อบ่งชี้จริงๆ นั้นมีน้อยกว่า 5% ของจำนวนคนใช้กัญชาทั้งหมด ที่เหลือคือแอบใช้เอง หาซื้อใช้เอง รวมถึงหมอสั่งจ่ายให้แบบแอบอ้างข้อบ่งชี้ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นจริง

เด็ก เยาวชน วัยรุ่น และวัยทำงานหนุ่มสาวอายุน้อยกว่า 24 ปี คือกลุ่มคนที่มีอัตราการเสพกัญชามากที่สุดในทุกรูปแบบ

ผลสำรวจการรับรู้เรื่องผลกระทบจากกัญชา พบว่าในกลุ่มเด็ก เยาวชน และวัยรุ่นนั้น มีการรับรู้อันตรายจากกัญชาลดลงอย่างต่อเนื่อง และทำให้เกิดการเสพมากขึ้นเรื่อยๆ จนนำมาซึ่งการออกจากระบบการศึกษา และการเกิดอุบัติเหตุจราจรหลังเสพกัญชามากขึ้น

การปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์นั้น พบว่ากัญชาไม่ได้มีสรรพคุณที่จะมาทดแทนการรักษามาตรฐานได้ ทำให้การปลดล็อกดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทั้งบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้จำนวนมาก ทั้งในเรื่องความเชื่อ และการปฏิบัติระหว่างการดูแลรักษา และแน่นอนว่าส่งผลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


ภาระงานมากขึ้นในระบบสุขภาพอันเนื่องมาจากจำนวนคนติดกัญชาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉลี่ยแล้วติด 10% แต่หากเป็นเด็กและเยาวชนที่เริ่มเสพ จะมีโอกาสติด 16% และหากคนเสพกัญชาทุกวันจะมีโอกาสเกิดอาการติดยาถึง 30-50%

                                                                                                                                               ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์

ทั้งนี้มีการคาดประมาณว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ประเทศต้องแบกรับเพื่อดูแลรักษาผลกระทบจากการเสพกัญชาจะสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะคิดเป็น 60% ของค่าความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการปลดล็อกกัญชา


นอกจากนี้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรยังมากขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง จนในปัจจุบันรัฐที่เป็นโมเดลกัญชาอย่างแคลิฟอร์เนียนั้นพบว่า มีปัญหาการขับขี่ผิดกฎหมายจากการเสพกัญชามากกว่าการดื่มเหล้าไปแล้ว

ทั้งนี้มีการวิจัยจาก Columbia University ตอกย้ำว่าการเสพกัญชาจะทำให้มีโอกาสขับขี่จนเกิดอุบัติเหตุรถชนกันมากขึ้นกว่าปกติถึง 2 เท่า ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการเสพกัญชามากขึ้นอย่างชัดเจนในรัฐที่ปลดล็อกกัญชา ทั้งในเรื่องการจี้ปล้น การทำร้ายร่างกาย การฆาตกรรม ฯลฯ เช่นในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ปลดล็อกมาตั้งแต่ ค.ศ.2003

Imler S ผู้มีส่วนผลักดันกฎหมายปลดล็อกกัญชาในแคลิฟอร์เนียถึงกับแจ้งต่อสาธารณะว่า เดิมพยายามจะปลดล็อกเพื่อหวังช่วยคนให้พ้นจากตลาดมืด แต่สถานการณ์จริงหลังปลดล็อกกลับพบว่า ทุกอย่างที่ดำเนินไปนั้นก็อยู่ในวงจรอุบาทว์ของการทำเพื่อค้าขายหากำไร และควบคุมไม่ได้ รวมถึงการใช้กัญชาก็กลายเป็นวงจรของหมู่คนติดยาเสพติด

สำหรับเมืองไทยนั้น ชูแคลิฟอร์เนียโมเดลมาเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชา ดูบทเรียนของเค้าแล้วยังน่ากลัว แต่ในเมืองไทยอาจรุนแรงกว่าก็เป็นได้

ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ และใช้ปัญญาในการคิดไตร่ตรอง เลือกดำรงชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด

อ้างอิง Evans DG et al. The Economics Impacts of Marijuana Legalization. The Journal of Global Drug Policy and Practice, December 2013.

ที่มา:https://www.hfocus.org/content/2019/08/17551