เมื่อสาร THC +CBD ทำงานร่วมกัน ประโยชน์หรือโทษ?

Last updated: 21 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 -16:42 น.


ทั้งสาร THC และ CBD สามารถจับกับหน่วยรับ CB2 ได้โดยตรง ซึ่งสาร THC จับกับหน่วยรับ CB1 ได้ แต่สาร CBD ไม่สามารถจับกับหน่วยรับ CB1 ได้โดยตรง

หากสารทั้ง 2 ถูกใช้ร่วมกัน การที่มีสาร CBD อยู่นั้น จะทำให้เกิดการลบล้างพันธุ์เคมีระหว่างสาร THC และหน่วยรับ  CB1 พูดง่ายๆ ว่าสาร CBD จะเข้าไปแย่งที่ของสาร THC ที่หน่วยรับ CB1 ทำให้สาร THC ที่เป็นเหมือนกุญแจไม่สามารถเข้าไปจับกับรูกุญแจได้ เพราะเหตุนี้ทำให้หน่วยรับ CB1 ที่เหลือว่างจะจับกับสาร THC ลดน้อยลง ปรากฏการณ์นี้ทำให้สาร CBD แทรกแซงการทำงานของสาร THC ได้  นั่นหมายความว่าฤทธิ์เคลิบเคลิ้ม มึนเมาของสาร THC จะลดลงเพราะสาร THC ไม่ถูกจับกับหน่วยรับและไม่สามารถกระตุ้นฤทธิ์ของสาร THC ได้  ซึ่งนั่นก็หมายความว่าสาร CBD จะแทรกแซงการทำงานของสาร THC ที่มีคุณสมบัติการรักษาในหลายๆ เรื่อง

งานวิจัยยังพบอีกว่าคุณสมบัติการรักษาของสาร CBD จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นหากมีสาร THC อยู่ด้วยและจะทำให้ฤทธิ์การรักษาอยู่นานขึ้น เพราะลำพังฤทธิ์การรักษาของสาร CBD จะเสื่อมลงภายในไม่กี่เดือน นี่เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมการใช้กัญชาทางการแพทย์ในบางกรณีต้องมีส่วนผสมของทั้งสาร THC และ CBD ในปริมาณที่เหมาะสม เพราะการทำงานของทั้ง 2 สารเสริมกันโดยให้คุณมากกว่าโทษกับผู้ป่วย