ความเเตกต่างในเเต่ละบุคคลกับการออกฤทธิ์เเละปริมาณของกัญชา

Last updated: 21 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 -16:48 น.


ปริมาณของกัญชาทางการแพทย์ต้องถูกแนะนำเป็นรายบุคคล เนื่องจากความแตกต่างทางเพศ อายุ ชีวเคมี ร่างกาย ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ ที่ขึ้นอยู่กับอาหารการกิน การออกกำลังกาย การนอน ความเครียด พันธุกรรม นอกจากปัจจัยภายในแล้ว ยังมีปัจจัยภายนอกอย่างประสบการณ์การใช้กัญชาที่แตกต่างกัน โดยแต่ละคนมีระดับการทนยาและดื้อยา ไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดการตอบสนองต่อกัญชาไม่เท่ากัน 

อีกทั้งปริมาณของกัญชาก็ต้องขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ร่างกาย อาการ ระยะของโรค การทนยาหรือดื้อยา แม้กระทั่ง วัน/เวลาก็เป็นอีกปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการประเมินปริมาณสัดส่วน CBD:THC ในกัญชา โดยคำนึงถึงกิจวัตรประจำวันและคุณสมบัติของสารด้วย เช่น สัดส่วนของสาร CBD ที่ใช้อาจจะมากในตอนกลางวันทำให้เกิดผลข้างเคียงจากสาร THC น้อย และไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนตอนกลางคืนอาจจะใช้สัดส่วนของ THC มากกว่าเพื่อให้ผ่อนคลาย นอนหลับเหมาะกับการพักเพื่อเยียวยาอาการ