วชช.สงขลาจัดสัมมนา กัญชาเป็นยาจริงหรือ? ดันฟื้นประโยชน์สู่ชุมชน

Last updated: 23 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 -17:17 น.


กัญชาเป็นยาจริงหรือ? สัมมนารับฟังการบรรยายเสียงบอกเล่าจากประสบการณ์ โดย อาจารย์เดชา ศิริภัทร ถ่ายทอดประสบการณ์ “กัญชามีคุณค่า มากกว่ามูลค่า”

วานนี้ (22 สิงหาคม 2562) ณ วิทยาลัยชุมชน อ.เทพา จ.สงขลา นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา กล่าวเปิดงานสัมมนา กัญชาเป็นยาจริงหรือ?  ซึ่งมีวิทยากรหลักในการบรรยายจากประสบการณ์จริง โดยอาจารย์เดชา  ศิริภัทร มูลนิธิขวัญข้าว จ.สุพรรณบุรี พระกิตติศักดิ์ ฐิตะธัมโม พร้อมคณะ และประชาชนจากหลายอำเภอ ใน จ.สงขลา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน

นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา กล่าวว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก โดยเราได้รับเกียรติจาก อาจารย์เดชา  ศิริภัทร มูลนิธิขวัญข้าว จ.สุพรรณบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของกัญชา โดยใช้หัวข้อ ของการสัมมนาว่า  กัญชาเป็นยาจริงหรือ? ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย 2 ประเด็น

ประเด็นแรกในการจัดงานครั้งนี้ คือ เราต้องการจัดงานเพื่อให้เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาว่าให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้กัญชานั้นมีบทบาทในการรักษาทางการแพทย์ และผลักดันให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ

ประเด็นที่ 2 ก่อนหน้านี้พี่น้องประชาชน จำนวน กว่า 50 คน ใน อ.เทพา อ.สะเดา ได้เดินทางมาพบกับผม เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา เป็นความต้องการอยากจะให้กัญชานั้น สามารถผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้ซึ่งพี่น้องประชาชนอยากจะมีส่วนร่วม แต่ถ้าหากพัฒนาเป็นแค่เพียงการรักษาทางการแพทย์ประชาชนก็อยากจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วย  อย่างไรก็ตามประชาชนเหล่านี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของกัญชาอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งงานวันนี้ประสบความสำเร็จโดยมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากมาย

ในส่วนของอนาคต วชช.สงขลาจะมีการต่อยอด โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดความรู้และกิจกรรมเหล่านี้ไปสู่การปลูก การพัฒนาไปเป็นยารักษาโรค และเป็นข้อมูลทางการแพทย์พื้นบ้าน ในส่วนของอนาคตเราจะร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน จ.สงขลาของเรา เพื่อจัดสร้างหลักสูตรจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเราจะถอดบทเรียนจากการค้นคว้าในเรื่องของกัญชา จาก อ.เดชา และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันกัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

นายเดชา  ศิริภัทร มูลนิธิขวัญข้าว จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า กัญชานั้นมีประโยชน์มหาศาล ถ้าเรารู้จักและรู้จริงในเรื่องของกัญญชา “กัญชา มีคุณค่า มากกว่ามูลค่า”  สามารถรักษาโรคได้หลายโรค ซึ่งไทยเรามีความเชี่ยวชาญไม่แพ้ชาวต่างชาติ เพราะเราค้นพบว่ากัญชานั้น รักษาได้หลายโรคเช่น โรคมะเร็ง โรคไขข้อกระดูก และโรค อื่น ๆ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม ย้ำว่ากัญชานั้นสามารถรักษาโรคได้ อาการเมาจากกัญชานั้น เป็นการเมาเพื่อการรักษา โดยหลักของการรักษาเราบริโภคกัญชาไม่ให้เมามากจนเกินไป แต่เรากินให้เมาพอประมาณเพื่อให้เราหลับ และหลักของการรักษาของกัญชานั้นจะสามารถเข้าไปฟื้นฟูผู้ป่วยในระหว่างที่เราหลับได้เป็นอย่างดี และนี่เป็นประโยชน์ของกัญชาแท้จริง

ที่มา: https://www.songkhlatoday.com/content/12974/