เปิด 13 รพ.บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เริ่ม 2 ก.ย.นี้

Last updated: 28 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 -15:08 น.


นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยจะเริ่มเปิดบริการในวันที่ 2 ก.ย.นี้ ในสถานบริการสุขภาพ 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ

โดยโรงพยาบาลทั้ง 13 แห่ง จะต้องมี 4 องค์ประกอบ คือ 1.แพทย์แผนไทยที่สั่งการรักษาผ่านการอบรมและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 2.สถานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจาก อย. 3.เวชภัณฑ์ได้รับอนุญาตผลิตตามมาตรฐาน WHO-GMP/ผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจัดส่ง โดยองค์การ เภสัชกรรม และ 4.มีแนวเวชปฏิบัติ (CPG) จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ สำหรับเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยการรักษาใน คลินิกกัญชาในสถานบริการสุขภาพจะมีแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นผู้สั่งใช้ตำรับยาแผนไทยที่มี ส่วนผสมของกัญชา ผู้รับต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นต้น

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ด้านความคืบหน้าการผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชา ปรุงผสมอยู่นั้น องค์การเภสัชกรรมได้ทำการกระจาย 2 ตำรับ คือ ยาศุขไสยาศน์ และยาทำลายพระสุเมรุ ให้โรงพยาบาลทั้ง 13 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. ส่วนอีก 14 ตำรับจะเริ่มผลิตได้ในเดือน ต.ค.นี้ เบื้องต้นจะทำให้เพียงพอประมาณ  10,000 คนต่อตำรับ รวมเป็น 1.6 แสนคน ส่วนตำรับน้ำมันกัญชาสูตรนายเดชา ศิริภัทร นั้นเหลือเพียงรอให้ผ่านคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์เท่านั้นก็สามารถผลิตได้ทันทีประมาณจำนวน 6 แสนขวด ซึ่งทุกขวดจะมีการติดตามผู้ใช้และ คุณภาพความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับการใช้ตำรับยาศุขไสยาศน์ ก็จะติดตามการใช้ของผู้ป่วย เช่น ประสิทธิผลการรักษา เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยซึ่งจะทำเหมือนกันทุกตำรับ หากได้ผลดีก็จะพัฒนาไปสู่รูปแบบ อุตสาหกรรมและเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป

นพ.ปราโมทย์ กล่าวต่อว่า สำหรับการใช้น้ำมันกัญชาในการวิจัยที่มีใช้ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ผสมผสาน และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 18 แห่ง คือโรงพยาบาล 13 แห่ง เดิมที่ได้รับอนุญาต ครอบครองและวิจัยน้ำมันกัญชา และเพิ่มอีก 5 แห่ง ได้แก่ รพ.เถิน จ.ลำปาง รพ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ รพ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ระยอง และ รพ.ห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี มีระยะเวลาศึกษาในเบื้องต้น 6 เดือน หากวิจัยได้ผล จะเสนอเข้าสู่ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ต่อไป

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1647593