สายพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดเพื่อบำบัดรักษาโรคโครห์น (Crohn’s Disease) หรือโรคลำไส้อักเสบ

Last updated: 28 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 -15:17 น.

"Exclusive" 
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : อภินันท์ อุ่นทินกร: /Apinan Untinkorn มีรัฐจำนวนมากขึ้นในอเมริกาที่อนุญาตให้ผู้ป่วยมองหาการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์สำหรับกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (Inflammatory Bowel Disease- IBD) เช่นโรคโครห์น (Crohn’s Disease) ทว่ากัญชาไม่เพียงรักษาที่ต้นเหตุการอักเสบในทางเดินอาหารเท่านั้นแต่ยังรักษาอาการที่เจ็บปวดที่สุดของโรคด้วย

หากผู้ป่วยพร้อมที่จะเริ่มต้นการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ เราช่วยคุณได้ในการค้นหาสายพันธุ์กัญชาที่มีเป้าหมายในการบำบัดรักษาอาการของโรคโครห์น

 

อาการที่เกิดจากโรคโครห์น (Symptoms Caused by Crohn’s Disease)
ผู้ป่วยต้องตัดสินใจว่าต้องการรักษาอาการชนิดใดของโรคโครห์นก่อนเลือกสายพันธ์กัญชาทางการแพทย์ แม้ว่ากัญชาจะสามารถรักษาผลข้างเคียงของโรคได้หลายชนิดก็ตาม แต่สายพันธุ์หนึ่งๆ นั้นมักถูกกำหนดมาเพื่อรักษาอาการเฉพาะของโรค

โรคโครห์น เกิดจากการอักเสบของทางเดินอาหารซึ่งมีผลโดยตรงต่อระบบย่อยอาหารของร่างกายมนุษย์ ผู้ป่วยจะมีช่วงเวลาทุกข์ทรมานกับอาการกำเริบที่รุนแรงเป็นพิเศษ เรียกว่า flare-ups ซึ่งในบางครั้งอาการจะบรรเทา แม้จะไม่มีอาการหรืออยู่ในช่วงระยะสงบของโรค (remission)  ผู้ป่วยก็ไม่ควรคิดว่าช่วงระยะสงบของโรคนี้คือการหายจากอาการ เพราะว่าโรคโครห์นยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้

 

ผลข้างเคียงทั่วไปที่เกิดจากโรคโครห์น:

· อาการปวดท้อง  (Abdominal pain)

· ตะคริวท้อง หรือปวดเกร็งหน้าท้อง (Cramping)

· คลื่นไส้ อาเจียน (Nausea and vomiting)

· ท้องเสีย แบบมีมูกเลือดหรือไม่มี (Diarrhea, with or without blood)

· เบื่ออาหาร (Lack of appetite)

· น้ำหนักลด (Weight loss)

· ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี

·  มีไข้ (Fever)

·  เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย  (Fatigue)

·  ภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล (Depression and anxiety)

 

สายพันธุ์กัญชาเพื่อรักษาโรคโครห์น หรือโรคลำไส้อักเสบ
Cannabis Strains to Treat Crohn’s Disease

ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบโครห์น (Crohn’s Disease) ในการควบคุมอาการของโรคเพื่อว่าอาการเหล่านี้จะได้ไม่พัฒนาโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงมากขึ้น กัญชาทางการแพทย์มีประโยชน์ในการบำบัดรักษาอาการหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรค  โดยยาตัวอื่นอาจรักษาอาการได้เพียงหนึ่งหรือสองอาการเท่านั้น

 

สายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ที่แนะนำสำหรับบำบัดรักษาโรคลำไส้อักเสบโครห์น (Crohn’s Disease) ที่ผู้ป่วยกำลังมองหาเพื่อใช้รักษาตามอาการเฉพาะของโรค มีดังนี้

1. อาการอักเสบ (Inflammation)
ต้นเหตุที่แท้จริงของโรคโครห์น  คือการอักเสบของทางเดินอาหาร มีสารออกฤทธิ์สองชนิดที่พบในพืชกัญชาที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ ได้แก่สาร  THC (tetrahydrocannabinol) และ CBD (cannabidiol) ซึ่งสารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) ทั้งสองชนิดนี้จะช่วยบรรเทาอาการอักเสบเรื้อรัง และความเจ็บปวดที่เกิดจากการอักเสบ  จากการศึกษาวิเคราะห์ในผู้ป่วยโรคโครห์นได้แสดงให้เห็นว่ากัญชาทางการแพทย์สามารถลดการอักเสบของทางเดินอาหารและช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงช่วงระยะสงบในอาการของโรค (remission) ได้สำเร็จ

สายพันธุ์กัญชาที่ใช้ในการแก้อาการอักเสบ (anti-inflammatory)  ได้แก่

1.  Purple Urkle (indica)

2.  Harlequin (sativa)

3.  Banana Kush (hybrid)

4.  Tangerine Dream (hybrid)


2. อาการปวดท้อง  (Abdominal pain) กัญชาทางการแพทย์นำมาใช้งานบ่อยที่สุดสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดหรือเป็นยาแก้ปวด ลักษณะการอักเสบของโรคโครห์นอาจทำให้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง และทำให้ผู้ป่วยบางรายอาจติดยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (opioids) ซึ่งมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ดีกัญชาเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าและเป็นทางเลือกที่ทำให้ติดยาน้อยลงสำหรับการบรรเทาอาการปวด


สารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) บางชนิด เช่นสาร THC และ CBD และ terpenes เป็นที่รู้กันว่ามีคุณสมบัติในการระงับความเจ็บปวด  สารเทอร์พีน (terpenes) ในกัญชาสร้างกลิ่นหอมและรสชาติของพืชแต่ก็ยังมีประโยชน์ทางยารักษาโรค


สายพันธุ์กัญชาต่อไปนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวด ผู้ป่วยควรทดลองใช้เพื่อทดสอบเนื่องจากประสบการณ์ของทุกคนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันเล็กน้อย

1. ACDC (hybrid) — high in both CBD and THC

2. Blackberry Kush (indica) — high in THC

3. Harlequin (sativa) — high CBD content


3.  อาการคลื่นไส้ อาเจียน (Nausea and vomiting)  ประโยชน์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของกัญชาที่ได้รับการบันทึกคือช่วยบำบัดผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการเคมีบำบัดที่ประสบกับอาการคลื่นไส้อย่างรุนแรง พืชกัญชานี้มีประสิทธิภาพที่มหัศจรรย์ในการระงับอาการคลื่นไส้และช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ซึ่งประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการคลื่นไส้นี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ทำคีโมเท่านั้น อาการของโรคอื่นๆ เช่นโรคโครห์นก็สามารถรับประโยชน์จากพืชกัญชานี้ได้ สายพันธุ์กัญชาที่มีทั้งสาร CBD และ THC มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับอาการคลื่นไส้  พืชกัญชาช่วยปลดเปลื้องอาการได้อย่างรวดเร็วและช่วยบรรเทาอาการในกระเพาะอาหารของผู้ใช้

สายพันธุ์กัญชาที่ใช้กันทั่วไปสำหรับอาการคลื่นไส้ ได้แก่


1.  OG Kush (hybrid)

2.  Jack Herer (sativa)

3.  NYC Diesel (hybrid)

4.   Berry White (indica)


4.  อาการเบื่ออาหาร (Lack of appetite) ผู้ป่วยโรคโครห์นหลายคนจะพบว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะกลืนอาหารลงไปโดยไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน  ภาวะเบื่ออาหารเป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อยของอาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้, ท้องเสียหรือการอักเสบที่เจ็บปวด ผู้คนอาจเห็นเป็นเรื่องเล่นๆ เกี่ยวกับการให้กัญชาแก่ผู้คนว่าเป็น “ของกินเล่น” (munchies) แต่สำหรับผู้ป่วยโรคโครห์นแล้วกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแท้จริง ประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วของพืชกัญชาในการทำให้ผู้ใช้เกิดความหิวโหยเป็นเพียงสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการเพื่อรักษาความแข็งแรงและต่อสู้กับโรค 

สายพันธ์กัญชาที่ดีที่สุดสำหรับอาการเบื่ออาหาร ได้แก่


1.  Sonoma Coma (sativa)

2.  Monster Cookies (indica)

3.  Maui Bubble Gift (hybrid)

 
5.  อาการวิตกกังวล (Anxiety) เนื่องจากโรคโครห์นมีลักษณะเรื้อรังและรักษาไม่หายขาด ผู้ป่วยจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากความวิตกกังวลอย่างรุนแรง กัญชาช่วยให้ผ่อนคลายและมีอาการสงบลงได้แม้กระทั่งผู้ป่วยที่มีอาการวิตกกังวลมากที่สุด กัญชาทำให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงอารมณ์สงบอย่างลึกซึ้งและทำให้พวกเขาได้พักผ่อน กัญชาบางสายพันธุ์ที่มีค่าสาร THC สูง สามารถเพิ่มอาการวิตกกังวลได้  ดังนั้นผู้ป่วยต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเลือกกัญชาที่มีสาร CBD สูง

สายพันธุ์กัญชาที่ช่วยบำบัดอาการวิตกกังวล ได้แก่


1. Granddaddy Purple (indica)

2. Jack Herer (sativa)

3. Cannatonic (hybrid)

โรคลำไส้อักเสบโครห์น เป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายขาด และสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วย กัญชาทางการแพทย์มีประโยชน์ต่ออาการของโรคช่วยบำบัดได้ในหลายๆ อาการของโรค ผู้ป่วยควรศึกษาและเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับอาการของโรค อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเลือกผลิตภัณฑ์กัญชา ผู้ป่วยควรพูดคุยและปรึกษากับแพทย์กัญชาของผู้ป่วยเพราะแพทย์สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์กัญชาและชี้แนะเกี่ยวกับวิธีการใช้และปริมาณที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

Source: Marijuana Doctors
Updated on August 27, 2018.  Medical content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer
https://www.marijuanadoctors.com/resources/ailment-resources/best-cannabis-strains-to-treat-crohns-disease/