สุดเจ๋ง นักเคมีไทยสกัดสาร CBD บริสุทธิ์จากกัญชาของกลางได้สำเร็จ

Last updated: 3 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 3 กันยายน 2562 - 13:30 น.

อ.อ๊อด รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกัดสารบริสุทธิ์ CBD หรือ Cannabidiol จากกัญชาของกลางที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เป็นผลสำเร็จแล้ว

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อ.อ๊อด นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีใบอนุญาตครอบครองและผลิตสารสกัดบริสุทธิ์จากกัญชา ได้รายงาน ความคืบหน้าของงานวิจัย ที่ได้ทำการสกัดสารบริสุทธิ์ CBD หรือ Cannabidiol จากกัญชาของกลางที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เป็นผลสำเร็จแล้ว โดยมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99%

ขอบคุณภาพจาก: springnews

จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC และ 1H-NMR  งานวิจัยครั้งนี้ รศ. ดร. วีรชัย ระบุว่า ห้องปฏิบัติการเน้นการสกัดสารบริสุทธิ์ เพื่อนำไปทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่างๆในห้องปฏิบัติการต่อ นอกจาก CBD ที่สกัดแยกให้บริสุทธิ์แล้ว ยังมี Detra 8 THC และ Detra 9 THC รวมถึง CBN ด้วย

ขอบคุณภาพจาก: springnews

โดยงานวิจัยนี้ ใช้เทคนิคการสกัดเริ่มต้นด้วยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เหลว (Supercritical CO2 Extraction) ก่อน หลังจากนั้นนำไปกลั่นโมเลกุล และผ่านเข้าระบบโครมาโทรกราฟฟี ก่อนการตกผลึกซ้ำด้วยสภาวะที่เหมาะสม  รศ. ดร. วีรชัย กล่าวต่ออีกว่า ในต่างประเทศ สาร CBD บริสุทธิ์ มีการพัฒนานำไปทำยาได้หลากหลาย รวมถึงใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยาสำคัญต่างๆอีกมาก ที่สำคัญมาราคาแพงมาก กิโลกรัมกว่า 4 ล้านบาท หากรัฐบาลสนับสนุนในเรื่องการผลิตส่งออก จะสามารถนำเงินเข้าประเทศได้อย่างมหาศาล

 

ที่มา: https://www.springnews.co.th/it/innovation/540982