สัดส่วนของสาร CBD:THC กับสาระสำคัญในการใช้

Last updated: 3 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 3 กันยายน 2562 - 14:40 น.

ความสำคัญของการใช้สารทั้ง 2 ชนิดในการรักษานั้นเป็นเรื่องสำคัญ  สัดส่วนของสาร CBD:THC  จึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการถูกออกแบบปริมาณของกัญชาให้เหมาะสมกับอาการที่รักษา อีกทั้งไม่มีสัดส่วนที่ดีที่สุดและตายตัว โดยในกัญชาแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีสัดส่วนของ 2 สารนี้ที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย

สัดส่วนของสาร CBD:THC ง่ายๆ ก็คือจำนวนสาร CBD ต่อจำนวนสาร THC ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของกัญชาทางการแพทย์ เช่นน้ำมันหรือสูบ

หลักความเข้าใจคือ หากสัดส่วนของสาร THC ยิ่งมีมากเท่าใด ผลข้างเคียงอย่างอาการเคลิ้มเมาก็มีมากเท่านั้น ในทางกลับกันยิ่งสัดส่วนของสาร CBD มีมากเท่าใด อาการเคลิ้มเมาก็จะน้อย แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะดีเสมอไป เพราะอาการบางโรคต้องอาศัยใช้คุณสมบัติการรักษาของสาร THC ดังนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจต้องคำนวณให้ทั้ง 2 สารอยู่ในสัดส่วนที่พอดีและเหมาะสม เพื่อรักษาอาการหรือโรคนั้นๆ และทำให้เกิดผลข้างเคียงของอาการเคลิ้มเมาน้อยที่สุด