กัญชาเป็นพืชที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด

Last updated: 3 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 3 กันยายน 2562 - 14:45 น.


กัญชาเป็นพืชที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด

นักวิจัยคาดการณ์ว่ากัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มนุษย์เพาะปลูกในช่วงยุคเกษตรกรรมมากกว่า 10,000 ปีมาแล้ว
จากนั้นเป็นต้นมา กัญชาถูกนำไปใช้เป็นอาหาร ยารักษาโรค เส้นใย และเครื่องมือทางจิตวิญญาณโดยอารยธรรมโบราณ วันนี้ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกยังคงนำกัญชามาใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ดีสังคมตะวันตกเคยขาดการติดต่อ ไม่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรชนิดนี้ในช่วงกลางทศวรรษ 1930s (1930-1939) เมื่อการโฆษณาชวนเชื่อ 
'Reefer Madness' กระตุ้นให้ผู้คนหวาดกลัวกัญชา และสารอื่นๆ ที่ปรับเปลี่ยนอารมณ์ แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์อันยาวนานที่สูญเสียไประหว่างมนุษย์กับกัญชาได้รับการปฏิรูปให้เกิดขึ้นใหม่อย่างช้าๆ ในกระแสสังคมหลัก