มทร.อีสาน ได้ผลผลิตกัญชา พร้อมต่อยอดงานวิจัยกัญชาแผนไทย

Last updated: 4 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 4 กันยายน 2562 - 10:30 น.


มทร.อีสาน คาดได้ผลผลิตกัญชาสายพันธุ์ “หางกระรอก“ 2,000 กก.ในเดือน ต.ค.นี้ พร้อมต่อยอดงานวิจัยกัญชาแผนไทย

วันนี้ (3 ก.ย.2562) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ กับ ผศ.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (มทร.อีสาน) เพื่อใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คิดค้น ผลิต พัฒนาสายพันธุ์กัญชา เพื่อให้ได้วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สูตรตำรับยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการรักษา รวมทั้ง ส่งเสริมความมั่นคงด้านยาของประเทศ และไม่ให้เกิดการผูกขาดด้านยาจากพืชกัญชา


ขอบคุณภาพจาก: news.thaipbs.or.th


นพ.โอภาส บอกว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะสร้างองค์ความรู้งานวิจัยใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์กับประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา มทร.อีสาน เป็นหน่วยงานที่ปลูกกัญชา รวมทั้ง พัฒนาสายพันธุ์ และนำมาสู่การใช้ในแพทย์แผนไทย ขณะที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ระดับประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์ประสานกัญชาทางห้องปฏิบัติการ โดยจะรวบรวมหน่วยงานวิจัยต่างๆ มาทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการของประเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน


ขอบคุณภาพจาก: news.thaipbs.or.th


ผศ.วิโรจน์ บอกว่า ขณะนี้ได้ปลูกกัญชาสายพันธุ์หางกระรอกไว้ 1,000 ต้น คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 2,000 กิโลกรัม ในเดือนตุลาคมนี้ และตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางสายพันธุ์หางกระรอกของประเทศ โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นส่วนของต้นน้ำ และกลางน้ำ เพื่อให้เป็นไปนามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนระดับฐานราก

 

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/283684