กัญชาและกัญชง ผลิตเป็นสินค้าอะไรได้บ้าง?

Last updated: 4 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 4 กันยายน 2562 - 11:30 น.


กัญชาและกัญชง ผลิตเป็นสินค้าอะไรได้บ้าง?

"กัญชาและกัญชง" ยังเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 แต่มีข้อยกเว้น 5 ข้อ

1. เปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้งของกัญชาและกัญชง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง ไม่เป็นความผิด ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้เดิม (กากหรือซาก)

2. สารสกัด CBD บริสุทธิ์ 99% ที่มี THC ผสมไม่เกิน 0.01%

3. สารสกัด CBD หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัด CBD ที่มีสาร THC ผสมไม่เกิน 0.2% ซึ่งเป็นยาหรือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือสมุนไพร

4. เมล็ดกัญชงหรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชงที่ใช้ในอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

5. น้ำมันจากเมล็ดกัญชง (hemp seed oil) หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชงที่ใช้ในเครื่องสำอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง ไม่ถือว่าสิ่งดังกล่าวเป็นยาเสพติดให้โทษต่อไป 

ทั้งนี้ เมล็ดกัญชงที่นำมาใช้เป็นอาหารหรือเครื่องสำอาง ต้องเป็นเมล็ดที่ไม่สามารถนำไปเพาะพันธุ์ได้แล้ว

ในช่วง 5 ปีแรก ต้องใช้วัตถุดิบ “กัญชาหรือกัญชงที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกในประเทศไทยเท่านั้น”