แคนนาโทนิก (Cannatonic)

Last updated: 18 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 5 กันยายน 2562 - 09:15 น.

แคนนาโทนิก (Cannatonic)

กัญชาสายพันธุ์ Cannatonic มีลักษณะที่ปรากฏออกมาแตกต่างกัน 3 แบบ แบบที่หนึ่งจะมีส่วนสำคัญและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดประกอบด้วยอัตราส่วน 1:1 ของ สาร CBD และ THC ถึงประมาณ 4% ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดกัญชา แบบที่สองจะมี CBD มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ THC และแบบสุดท้ายประกอบด้วย THC มากกว่า CBD  กัญชาสายพันธุ์ Cannatonic พัฒนาให้สาร CBD เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายสายพันธุ์มากมายที่สร้างระดับสาร CBD ที่สูงขึ้น