ภูมิใจไทย หวังแก้ กม.ปลดล็อกปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น คาดครึ่งปีสำเร็จ

Last updated: 5 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 5 กันยายน 2562 - 10:40 น.
 


วันที่ 4 ก.ย. นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พรรคจะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ในร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) พ.ศ….. และร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ….. ในวันเสาร์ที่ 7 ก.ย. เวลา 09.00 – 17.00 น. ห้องประชุมชั้น 3 พรรคภูมิใจไทย เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากแกนนำภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายกัญชา ที่จะมาร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ ที่พรรคได้ยกร่างขึ้นมา และจะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ในสมัยประชุมนี้เพื่อให้บรรจุในระเบียบวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

สำหรับรูปแบบการจัดประชุมจะนำร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมาพิจารณาร่วมกับภาคประชาชนและผู้ที่พรรคเชิญเข้าร่วมการประชุม โดยจะพิจารณาเป็นรายมาตรา เสนอแนะ แก้ไข เพิ่มเติม จากร่างที่พรรคภูมิใจไทย ได้นำเสนอ โดยยังสามารถรับชมได้ทางออนไลน์ ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ คนภูมิใจไทย และร่วมแสดงความคิดเห็นได้


ขอบคุณภาพจาก: workpointnews.com


นายศุภชัย ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเวิร์คพอยท์ เพิ่มเติมว่า ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) พ.ศ…..จะมีการเพิ่มมาตราที่ให้สามารถปลูกกัญชาได้ครัวเรือนละ 6 ต้น โดยกำหนดคุณสมบัติ เช่น ผู้ขอต้องถือสัญชาติไทย ส่วนร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ….. เป็นเรื่องของโครงสร้างองค์กรที่จะควบคุมกำกับดูแลพืชยาเสพติด ซึ่งไม่เฉพาะกัญชา แต่ยังรวมถึงพืชอื่นๆ เช่น กระท่อม, ฝิ่น ที่ไปผลิตมอร์ฟีน, โคคา ที่ไปผลิตโคเคน ใช้ในทางการแพทย์

สำหรับเรื่องกัญชา การให้ปลูกครัวเรือนละ 6 ต้น นอกจากเรื่องการแพทย์ จะเปิดช่องไว้สำหรับด้านเศรษฐกิจ เพื่อขาย จำหน่าย ผลิตด้านอื่นๆ ส่วนการควบคุมการปลูกจะเป็นหน้าที่ของ สถาบันพืชยาเสพติดฯ ตามกฎหมายที่เราเสนอ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ

การออกกฎหมาย 2 ฉบับ จะเป็นหลักใหญ่ก่อนแล้วหลังจากนั้นผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะไปออกประกาศวิธีการ รายละเอียดต่อไป ซึ่งเป็นอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข แต่ทั้งนี้ทั้งหมดจะต้องอยู่ในกรอบอนุสัญญาที่ไทยเป็นภาคีสมาชิกกับต่างประเทศด้วย

ส่วนเรื่องขั้นตอนกฎหมาย คงกำหนดไม่ได้ว่าจะต้องใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด เพราะอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเงินที่นายกรัฐมนตรีต้องลงนาม และต้องถามความเห็นสภาด้วยว่าจะเห็นชอบหรือไม่ แต่ถ้าพิจารณากันจริงๆ ครึ่งปีก็เสร็จ ซึ่งการผลักดันกฎหมายนี้พรรคภูมิใจไทยเราทำตามที่เราหาเสียงไว้


ที่มา: https://workpointnews.com/2019/09/04/marijuana-11