กัญชาเป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

Last updated: 5 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 5 กันยายน 2562 - 11:15 น.

กัญชาเป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

กัญชาเป็นพืชที่สามารถผลิตสารประกอบได้มากมายอย่างน้อย 113 ชนิด ชื่อว่า "สารแคนนาบินอยด์" (cannabinoids) ทว่าในสารแคนนาบินอยด์จะมีสารประกอบ 1 ชนิด ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทจนทำให้เกิดอาการ "มึน เคลิบเคลิ้ม ล่องลอย" (high) สารประกอบดังกล่าวคือ "เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol :THC)" เมื่อสาร THC ประกอบกับตัวรับเซลล์ชนิดพิเศษในร่างกายที่เรียกว่า Cannabinoid Receptors ในส่วนสมอง ซึ่ง Cannabinoid Receptors มีมากที่สุดในพื้นที่โดยจะควบคุมการเคลื่อนไหว (Movement) การประสานงาน (Coordination)  
ความทรงจำ (Memory) การเรียนรู้ (Learning) ความสัมพันธ์ของตนเองต่อสิ่งแวดล้อม (Spatial awareness)