ศุลกากรเตือนพก "น้ำมันกัญชา" เข้าประเทศ ยันผิดกฎหมาย

Last updated: 6 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 6 กันยายน 2562 - 10:28 น.


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสารสกัดน้ำมันกัญชา ยังเป็นสินค้าห้ามให้มีการนำเข้าอยู่ แม้ว่าจะมีประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ลงในราชกิจจานุเบกษา แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้กัญชาและกระท่อม ใช้เพื่อการแพทย์ได้ก็ตาม โดยหากตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารแล้วพบว่ามีการนำเข้าสารสกัดน้ำมันกัญชามา จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ดังนั้นผู้โดยสารไม่ควรพกพาเข้าประเทศเด็ดขาด


ขอบคุณภาพจาก: ryt9.com


“ที่สนามบินเราจะทำงานร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) หากทางเราพบความผิดปกติ หรือลักษณะของขวดมีความน่าสงสัย ก็จะเรียกเจ้าหน้าที่ป.ป.ส.มาดูด้วย ถ้าพบว่ามีส่วนประกอบจากน้ำมันกัญชาก็จะดำเนินการจับตามกฎหมายการลับลอบนำเข้ายาเสพติด ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกประกาศเตือนอะไรผู้โดยสาร เพราะต้องรู้อยู่แล้วว่ากัญชายังเป็นสารเสพติดอยู่”

ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า มีการลับลอบนำเข้าสารสกัดน้ำมันกัญชากว่า1,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากทางไปรษณีย์ที่ส่งมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่สามารถผลิตและจำหน่ายได้ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

 

อ้างอิง: https://www.dailynews.co.th/economic/729973