รมช.ศึกษาธิการ ชี้พร้อมให้ความรู้ เปิดหลักสูตรกัญชาศึกษา

Last updated: 9 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 9 กันยายน 2562 - 11:10 น.

 

รมช.ศึกษาธิการหนุนกระทรวงศึกษาฯ เปิดหลักสูตรกัญชาศึกษา ให้ความรู้กับประชาชน นางสาวกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขณะเยี่ยมชม สวนภูมิภูเบศร อุทยานการเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะ จ.ปราจีนบุรี ระบุว่า สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย ให้คนไทยไม่ลืมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ตั้งใจสร้างสวนแห่งนี้ขึ้นมา ทั้งนี้ ปัจจุบัน ประเทศไทยตื่นตัวเรื่องกัญชากันมาก กัญชามีทั้งคุณและโทษ ดังนั้น จำเป็นต้องให้ความรู้แก่ประชาชนถึงวิธีการใช้อย่างถูกต้อง จึงสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรกัญชาศึกษา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

 

ขอบคุณภาพจาก: posttoday


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า ได้มีการหารือกับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในฐานะของผู้มีความรู้ในเรื่องกัญชา โดยหวังให้เป็นฐานหนึ่งในการเรียนรู้ของประชาชน โดยจะเรียนรู้ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ด้านลักษณะของพฤกษศาสตร์ของกัญชา ด้านเกษตรกรรม เจาะลึกเทคนิคการเพาะปลูก การสกัดสารสำคัญโดยนวัตกรรมการสกัดทางวิทยาศาสตร์ และการนำไปใช้รักษาโรค ต้องเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ การสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมุนไพร "หากได้รับการตอบรับดีก็จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรภาคประชาชนต่อไป"นางสาวกนกวรรณ กล่าว

 

อ้างอิง:  https://www.posttoday.com/social/general/600067