42% ของชาวแคนาเดียนยังบริโภคกัญชาจากตลาดผิดกฎหมาย

Last updated: 9 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 9 กันยายน 2562 - 14:35 น.

"Exclusive" 
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: สิริญา มิตรศรัทธา
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร


ข้อมูลใหม่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติแคนาดาสำรวจเรื่องกัญชาในหลายแง่มุมพบว่า 42% ของผู้บริโภคผู้ใหญ่ที่ใช้กัญชาในประเทศยังคงใช้กัญชาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย มากกว่านั้น 1/4 ของผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายค่ากัญชาด้วยซ้ำเพราะได้มาจากคนรู้จักอย่างเพื่อนหรือครอบครัว เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ทำแบบสำรวจหรือ 48% เผยว่าพวกเขาซื้อกัญชาผ่านแหล่งที่ถูกกฏหมาย ซึ่งแบบสอบถามยังเปิดเผยถึงสถิติผู้หญิงที่ไม่เคยใช้กัญชาอยู่ที่ 60% เมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีอยู่ 51%

ประมาณ 1 ใน 3 คนของชาวแคนาเดียนทั้งผู้หญิงและชายบอกว่าพวกเขาเคยลองกัญชาแต่ไม่ได้เป็นผู้ใช้ในปัจจุบันและ 52% ของผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์แต่ 30% ใช้ทั้งเพื่อการแพทย์และด้วยเหตุผลอื่น  ในขณะที่การสูบกัญชายังคงเป็นวิธีการบริโภคที่นิยมมากที่สุดโดย 14% ของผู้หญิงใช้กัญชาผ่านวิธีบริโภคอื่นเช่นใช้เป็นยาทา ทิงเจอร์ ปัจจุบันดอกกัญชาก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่พบเจอได้บ่อยที่สุด

เมื่อการสำรวจเจาะลึกถึงปัจจัยสำคัญของการเลือกซื้อกัญชา ความปลอดภัย (76%) คือปัจจัยแรกๆ ที่คนมักจะพิจารณาเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาตามมาด้วยราคา (42%) การเข้าถึงที่ง่ายและฤทธิ์ความแรง (33%)  นอกจากนั้นแล้วผู้ที่ไม่บริโภคกัญชาเกือบ 99% บอกว่าพวกเขาไม่มีแผนในการเริ่มใช้กัญชาใน 3 เดือนข้างหน้า อีกทั้ง 87% ของผู้ใช้เป็นประจำทุกวันบอกว่าพวกเขาจะยังคงใช้กัญชาในอัตราเดิมที่เคยใช้ต่อไปเรื่อยๆ

จากผลสำรวจนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติแคนาดาพบว่ามีเกือบ 5 ล้านของชาวแคนาเดียนที่ใช้กัญชาในปัจจุบันแต่จำนวนนี้กลับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยจากสถิติก่อนการเปิดเสรีกัญชา


อ้างอิง: https://www.ganjapreneur.com/42-of-canadian-cannabis-consumers-still-use-illicit-market/