งานวิจัยชี้ดอกกัญชามีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดมากกว่าผลิตภัณฑ์กัญชาอื่นๆ

Last updated: 10 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 9 กันยายน 2562 - 14:45 น.

"Exclusive" 
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: สิริญา มิตรศรัทธา
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร

 

จากผลิตภัณฑ์กัญชามากมายหลายชนิดที่มีขายอยู่ในท้องตลาดในตอนนี้ งานวิจัยเผยว่าดอกกัญชาแห้งเป็นสิ่งที่บรรเทาอาการปวดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีสาร THC สูงที่สุด ซึ่งสาร THC ในระดับสูงเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการระงับความปวด ในขณะที่สาร CBD ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระงับอาการปวดนอกจากในกรณีที่อาการปวดเกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารและอาการปวดที่ไม่เฉพาะเจาะจง

จากข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันมือถือ Releaf App ที่สอนผู้ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชาและช่วยให้ผู้ใช้ติดตามประสบการณ์การใช้กัญชาของตนเอง นักวิจัยพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่รายงานว่ากัญชาระงับความปวดได้ในระยะสั้น จากสเกลระดับความปวดจาก 0 ถึง 10 ผู้ใช้กัญชามีค่าเฉลี่ยความปวดอยู่ที่ประมาณ 3 คะแนน นี่ถือเป็นข้อสรุปได้ว่ากัญชาสามารถช่วยเหลือผู้คนที่มีอาการเจ็บปวดหลากหลายชนิดได้

จากการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นการศึกษาฐานข้อมูลใหญ่ที่มีผู้ใช้ถึง 2,987 คน ผลจากการศึกษานี้ชี้ว่าดอกกัญชาที่มีสาร THC ในระดับกลางถึงสูงมีฤทธิ์ระงับความปวดปานกลางแต่มีประสิทธิภาพ นักวิจัยยังพบอีกว่ากัญชาในรูปแบบอื่นอย่างขนม ยาและทิงเจอร์กลับมีการระงับความปวดน้อยกว่าดอก นอกจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่ามีสายพันธุ์ผสม (hybrid) ก็มีฤทธิ์ระงับความปวดได้มีประสิทธิภาพกว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุสายพันธุ์ indica หรือ sativa

ผู้ป่วยที่ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัวหรือไมเกรนหายปวดมากกว่าหากใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร THC สูงแต่ผู้ป่วยที่มีอาการปวดที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือช่องท้องหายปวดมากกว่าหากรักษาด้วยสาร THC ในระดับต่ำ

 

อ้างอิง: https://www.marijuanamoment.net/marijuana-flower-offers-more-pain-relief-than-other-cannabis-products-study-finds/