สภากัญชา ออกโรง แฉ! นโยบายกัญชา ออกกม.เอื้อพรรคการเมือง

Last updated: 11 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 11 กันยายน 2562 - 13:50 น.

 

เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 10 ก.ย. ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย สภากัญชาแห่งประเทศไทย (สกท.) เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่องขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและความสับสน อันเนื่องมาจากนโยบายกัญชา-กัญชงของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการภาคประชาสังคม โดยมีนพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ

นายวัฒนา โมสิกมาศ ประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ตนนำคณะผู้บริหารของ สกท. และสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกจังหวัดของประเทศไทยมายื่นเรื่องต่อประธานสภาฯ ภายหลังพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 ก.พ. พ.ศ.2562 โดยกัญชาสามารถนำมาเป็นยารักษาโรค อีกทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ หลายฝ่ายต่างมุ่งหวังที่จะนำมาปลูกเพื่อแก้ปัญหาความยากจน เนื่องมาจากความเดือดร้อนจากพืชผลเศรษฐกิจตกต่ำ

ในความเป็นจริงการพัฒนากัญชายังมีอุปสรรคมากมาย ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความสับสนไม่เข้าใจต่อข้อกฎหมายและนโยบาย ซ้ำร้ายผู้ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายบริหารกลับมาสร้างความผิดหวัง และความหมดศรัทธา เพราะนโยบายนี้ตนกล้ายืนยันว่ามีการฉ้อฉล ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ โดยเฉพาะการออกกฎหมายแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้อง เปิดช่องเอื้อกลุ่มทุนของพรรคการเมืองและพวกพ้อง ซึ่งจะสร้างปัญหาและความวุ่นวายให้ประเทศชาติ

 

ขอบคุณภาพจาก: matichon

 

นายวัฒนา กล่าวว่า อยากเรียกร้องขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนความสับสนอันเนื่องมาจากนโยบายกัญชา-กัญชงของรัฐบาล เร่งรัดจดแจ้งทะเบียนเพื่อจดสิทธิบัตรพืชกัญชาพันธุ์ไทยและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งผลิตจากพืชกัญชาไทยให้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินสืบต่อไปทั้งอุตสากรรมและภูมิปัญญาไทย เร่งรัดการจัดระเบียบสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์กัญชา-กัญชงในปัจจุบันให้เกิดความถูกต้องชัดเจนเป็นทิศทางเดียวกัน

เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนด้านข้อมูลข่าวสารอันเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการภาคประชาสังคม พร้อมเร่งรัดให้มีการทบทวนแก้ไขปลดล็อก กัญชา-กัญชงออกจากบัญชียาเสพติดอย่างเร่งด่วน และสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรซึ่งมีปัญหาผลกระทบจากราคาพืชตกต่ำและหนี้สินในครัวเรือนได้ปลูกกัญชา-กัญชงเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างรายได้

“ทั้งนี้เราอยากให้มีการตั้งกรรมาธิการยกร่าง พ.ร.บ.สภากัญชาแห่งประเทศไทยพ.ศ. … โดยมีตัวแทนภาคประชาชนเขาเป็นคณะกรรมาธิการด้วย เพื่อเป็นการปกป้องเกษตรกรและไม่ให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเข้ามาหาผลประโยชน์จนเกิดความไม่เป็นธรรมในอนาคต” นายวัฒนา กล่าว

ด้าน นพ.สุกิจ กล่าวว่า ตนเห็นว่าขณะนี้ในสภาฯ มีญัตติด่วน เกี่ยวกับกัญชา กัญชง และกระท่อมที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ เมื่อถึงวาระที่เหมาะสมสภาฯ จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม ซึ่งก็ต้องผ่านการพิจารณาความเห็นจากสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ตนดูแนวโน้มแล้วคิดว่าอาจจะมีการตั้ง กมธ. ที่ดูแลเรื่องนี้ ทั้งนี้เราจะนำไปศึกษารายละเอียด และให้ความช่วยหลือต่อไป

 

อ้างอิง: https://www.khaosod.co.th/politics/news_2875639