“อิลลินอยส์” เปิดเสรีกัญชาเพื่อสันทนาการ เป็นรัฐที่ 11

Last updated: 16 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 16 กันยายน 2562 - 13:02 น.


“อิลลินอยส์” ผ่านกฎหมายเปิดเสรีกัญชาเพื่อสันทนาการเป็นรัฐที่ 11 ของสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นาย เจ.บี พริทซ์เคอร์ (J.B. Pritzker) ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ ได้ลงนามในกฎหมายดังกล่าว และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปนาย Pritzker กล่าวว่า สงครามยาเสพติดได้ทำลายสถาบันครอบครัวและส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนบางกลุ่มเป็นอย่างมาก ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จะเป็นการปฏิรูปเพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยระบุให้นำร้อยละ 25 ของภาษีที่เก็บจากการซื้อขายกัญชา ไปจัดสรรให้ผู้ประกอบการหรือชุมชนชาวผิวสีที่ได้รับผลกระทบจากสงครามยาเสพติด และอีกร้อยละ 20 ไปช่วยเหลือสถานพยาบาลในการรักษาและป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีกองทุนเพิ่มเติมในการสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและสถานศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการใช้กัญชา และสนับสนุนงบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับผู้ขับขี่ยานพาหนะ

นางเคลลี่ แคสซิดี้ (Kelly Cassidy) สมาชิกวุฒิสภารัฐอิลลินอยส์ กล่าวเสริมว่า รัฐจะจำกัดระยะห่างของการเปิดร้านค้ากัญชาเพื่อการสันทนาการ เพื่อลดปัญหาปริมาณร้านค้าที่มากเกินไป

ชาวชิคาโกที่อาศัยอยู่ในเขต Cook County ซึ่งมีจำนวนประชากรในระดับ county หนาแน่นมากเป็นอันดับ 2 ของสหรัฐฯ ได้ออกมาสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยเชื่อว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวจะเพิ่มรายได้ให้กับรัฐประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการเสียชีวิตจากการใช้กัญชาเกินขนาด หรือกัญชาสังเคราะห์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กัญชาในการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ดี ยังมีหลายฝ่ายที่ยังคงแสดงความกังวลต่อผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อแนวโน้มปัญหาการเพิ่มการใช้สารเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาอุบัติเหตุ และกรณีการเข้ารับการรักษาเนื่องมาจากการใช้สารเสพติดเกินขนาด
 
 
ข้อจำกัดของกฎหมายซื้อขายกัญชาเพื่อการสันทนาการในรัฐอิลลินอยส์ 

  1.  ในปี 2563 บริษัท 20 แห่งที่ปัจจุบันมีใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะสามารถขออนุญาตเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกสูงสุดได้ถึง 5,000 ตารางฟุต โดยรัฐบาลจะให้สิทธิแก่บริษัทหรือกลุ่มคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามยาเสพติดก่อน เช่น พื้นที่ทางตะวันออกและทางใต้ของนครชิคาโก เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชาในการรักษาพยาบาล จะสามารถเพาะปลูกกัญชาเพื่อการรักษาที่บ้านได้ไม่เกิน 5 ตัน
  2. ผู้ที่สามารถซื้อกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายในรัฐอิลลินอยส์จะต้องเป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ภายในรัฐที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยสามารถครอบครองกัญชาได้สูงสุด 30 กรัม เทียบเท่ากับดอกกัญชาขนาด 1 ออนซ์ หรือกัญชาเข้มข้นขนาด 5 กรัม และเทียบเท่ากับ สารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabino – THC) ขนาด 500 มิลลิกรัม ส่วนผู้ใช้ที่ไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ สามารถครอบครองกัญชาได้สูงสุด 15 กรัม 
  3. ผู้ผลิตไม่สามารถซื้อขายหรือเพาะปลูกกัญชาในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของหน่วยงานรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งสามารถสั่งห้ามใช้และครอบครองกัญชาได้
  4. ผู้ใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการไม่สามารถใช้กัญชาในบริเวณถนน สวนสาธารณะ หรือพื้นที่สถานศึกษา ยกเว้นผู้ที่ใช้เพื่อการรักษา รวมทั้งห้ามใช้กัญชาในยานพาหนะทุกชนิด ในสถานควบคุมความประพฤติ ในบริเวณใกล้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ ในขณะขับเรือหรือโดยสารทางเครื่องบิน หรือบริเวณใกล้คนขับรถรับส่งนักเรียน ตำรวจ พนักงานดับเพลิง และเจ้าหน้าที่รัฐที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ใช้กัญชาสามารถใช้ในบริเวณบ้านพักส่วนบุคคลได้ตราบใดที่ไม่มีผู้ใดพบเห็น
  5. ผู้ที่มีประวัติการครอบครองกัญชาน้อยกว่า 30 กรัม จะถูกยกเลิกหรือลบประวัติการทำความผิดผ่านอัยการกลาง ส่วนผู้ที่เคยมีประวัติการครอบครองระหว่าง 30-500 กรัม จะขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของผู้พิพากษา
  6. อัตราภาษีการซื้อขายกัญชาเพื่อการสันทนาการขึ้นกับปริมาณระดับของสารเตตร้าไฮโดร-แคนนาบินอล หรือ THC โดย
  • กัญชาที่มีสาร THC น้อยกว่าร้อยละ 35 เก็บอัตราภาษีที่ร้อยละ 10
  • กัญชามีสาร THC มากกว่าร้อยละ 35 เก็บอัตราภาษีที่ร้อยละ 25
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา เก็บอัตราภาษีร้อยละ 20


อัตราภาษีดังกล่าวเป็นการเก็บภาษีเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษีของรัฐและภาษีท้องถิ่น โดยเทศบาลในรัฐอิลลินอยส์สามารถจัดเก็บภาษีพิเศษจากซื้อขายกัญชาเพื่อการสันทนาการเพิ่มเติมอีกไม่เกินร้อยละ 3 ส่วน county ในรัฐอิลลินอยส์สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมในเขตปกครองพิเศษอื่น ๆ อีกไม่เกินร้อยละ 3.75  และ Cook County สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมจากภาษีเทศบาลอีกไม่เกินร้อยละ 3

ณ เดือนกรกฎาคม 2562 รัฐในสหรัฐฯ จำนวน 11 รัฐ ได้แก่ อะแลสกา แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด อิลลินอยส์ เมน แมสซาชูเซตส์ มิชิแกน เนวาดา ออริกอน เวอร์มอนต์ วอชิงตัน และ 1 เขตการปกครองพิเศษ กล่าวคือ ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย อนุญาตให้ซื้อขายกัญชาเพื่อการสันทนาการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอีก 33 รัฐ (รวมทั้งเขตปกครองอิสระ หรือ U.S. Territories) อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์


อ้างอิง: https://www.thaibicusa.com/2019/07/15/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-11-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4/?fbclid=IwAR2qKIj3F3hjyP5QmAeB1jPcWg9P6kIPbu2uNS_JyDnqs9AcRhKzveZaM6o