สารประกอบในกัญชา

Last updated: 17 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 17 กันยายน 2562 - 16:44 น.


กัญชามีสารประกอบอยู่มากกว่า 400 ชนิดที่ถูกค้นพบ แต่สารประกอบหลักๆ ที่เป็นที่รู้จัก คือสาร THC หรือเตตราไฮโดรแคนนาบินอล และสาร CBD หรือแคนนาบิไดออล ทั้ง 2 เป็นสารประกอบชนิดแคนนาบินอยด์ ซึ่งเชื่อมต่อกับหน่วยรับแคนนาบินอยด์ที่มีอยู่ในร่างกายของเรา สารทั้ง 2 ตัวนี้มีโครงสร้างโมเลกุลที่เหมือนกันประกอบไป ด้วยคาร์บอน 21 อะตอม ไฮโดรเจน 30 อะตอมและออกซิเจน 2 อะตอม แต่มีโครงสร้างทางเคมีต่างกัน ซึ่งความต่างกันในเรื่องโครงสร้างทางเคมีทำให้มีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกัน แต่ทว่าโครงสร้างโมเลกุลที่เหมือนกันกลับทำให้ 2 สารนี้ทำงานร่วมกันและแทรกแซงการทำงานได้ดี