สายพันธุ์กัญชาบำบัดโรคลำไส้อักเสบโครห์น

Last updated: 17 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 17 กันยายน 2562 - 17:30 น.

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.

 

โรคโครห์น (Crohn’s Disease) หรือโรคลำไส้อักเสบโครห์น เป็นโรคแพ้ภูมิต้านทานเนื้อ เยื่อตนเอง (autoimmune disease) ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองอ ย่างรุนแรงและเกิดการอักเสบ ในทางเดินอาหาร โรคนี้จัดอยู่ในกลุ่มโรคลำไ ส้อักเสบเรื้อรัง (inflammatory bowel diseases หรือ IBD) อาการของโรคพบได้บ่อยในช่วง วัยหนุ่มสาวอายุระหว่าง 20 - 29 ปีและเป็นโรคที่รักษาไม่หาย

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคโครห์น ได้แก่ ลำไส้อุดตัน (Intestinal Obstruction), รูแผล (Fistulas) แผลเปิดเป็นรูที่กระเพาะอาห ารหรือลำไส้, ฝี (abscesses) ,แผล (ulcers), และภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) เนื่องจากร่างกายได้รับสารอ าหารและพลังงานที่ไม่เพียงพ อ

แพทย์มักออกใบสั่งยาเพื่อใช ้รักษาผู้ป่วยโรคโครห์น แต่พวกเขามักได้รับผลข้างเค ียง เช่นอาการปวดเรื้อรังและการ ติดเชื้อทางเดินหายใจ กัญชาได้แสดงให้เห็นถึงประส ิทธิผลในการรักษาภาวะโรคแพ้ ภูมิตนเองอื่นๆ เช่นโรคลูปัส (lupus) หรือ โรค SLE และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) แต่ทว่าว่ากัญชาจะเกิดประโย ชน์ที่เหมือนกันต่อผู้ป่วยท ี่เป็นโรคโครห์นหรือไม่?

อาการที่เกิดจากโรคโครห์น (Symptoms Caused by Crohn’s Disease)
ผู้ป่วยต้องตัดสินใจว่าต้องการรักษาอาการชนิดใดของโรคโครห์นก่อนเลือกสายพันธ์กัญชาทางการแพทย์ แม้ว่ากัญชาจะสามารถรักษาผลข้างเคียงของโรคได้หลายชนิดก็ตาม แต่สายพันธุ์หนึ่งๆ นั้นมักถูกกำหนดมาเพื่อรักษาอาการเฉพาะของโรค

 

 

สายพันธุ์กัญชาบำบัดโรคลำไส้อักเสบโครห์น (Cannabis Strains to Treat Crohn’s Disease)

 

1) อาการอักเสบ (Inflammation)

ต้นเหตุที่แท้จริงของโรคโครห์น  คือการอักเสบของทางเดินอาหาร มีสารออกฤทธิ์สองชนิดที่พบในพืชกัญชาที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ ได้แก่สาร  THC (tetrahydrocannabinol) และ CBD (cannabidiol) ซึ่งสารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) ทั้งสองชนิดนี้จะช่วยบรรเทาอาการอักเสบเรื้อรัง และความเจ็บปวดที่เกิดจากการอักเสบ  จากการศึกษาวิเคราะห์ในผู้ป่วยโรคโครห์นได้แสดงให้เห็นว่ากัญชาทางการแพทย์สามารถลดการอักเสบของทางเดินอาหารและช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงช่วงระยะสงบในอาการของโรค (remission) ได้สำเร็จ

 


 

 

 

 


2) อาการปวดท้อง (Abdominal pain)

กัญชาทางการแพทย์นำมาใช้งานบ่อยที่สุดสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดหรือเป็นยาแก้ปวด ลักษณะการอักเสบของโรคโครห์นอาจทำให้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง และทำให้ผู้ป่วยบางรายอาจติดยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (opioids) ซึ่งมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ดีกัญชาเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าและเป็นทางเลือกที่ทำให้ติดยาน้อยลงสำหรับการบรรเทาอาการปวด

สารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) บางชนิด เช่นสาร THC และ CBD และ terpenes เป็นที่รู้กันว่ามีคุณสมบัติในการระงับความเจ็บปวด  สารเทอร์พีน (terpenes) ในกัญชาสร้างกลิ่นหอมและรสชาติของพืชแต่ก็ยังมีประโยชน์ทางยารักษาโรค

 

 

 
 

3) อาการคลื่นไส้ อาเจียน (Nausea and vomiting)

ประโยชน์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของกัญชาที่ได้รับการบันทึกคือช่วยบำบัดผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการเคมีบำบัดที่ประสบกับอาการคลื่นไส้อย่างรุนแรง พืชกัญชานี้มีประสิทธิภาพที่มหัศจรรย์ในการระงับอาการคลื่นไส้และช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ซึ่งประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการคลื่นไส้นี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ทำคีโมเท่านั้น อาการของโรคอื่นๆ เช่นโรคโครห์นก็สามารถรับประโยชน์จากพืชกัญชานี้ได้ สายพันธุ์กัญชาที่มีทั้งสาร CBD และ THC มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับอาการคลื่นไส้  พืชกัญชาช่วยปลดเปลื้องอาการได้อย่างรวดเร็วและช่วยบรรเทาอาการในกระเพาะอาหารของผู้ใช้

 

 

 

 

 


 

4) อาการเบื่ออาหาร (Loss of appetite)

ผู้ป่วยโรคโครห์นหลายคนจะพบว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะกลืนอาหารลงไปโดยไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน  ภาวะเบื่ออาหารเป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อยของอาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้, ท้องเสียหรือการอักเสบที่เจ็บปวด ผู้คนอาจเห็นเป็นเรื่องเล่นๆ เกี่ยวกับการให้กัญชาแก่ผู้คนว่าเป็น “ของกินเล่น” (munchies) แต่สำหรับผู้ป่วยโรคโครห์นแล้วกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแท้จริง ประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วของพืชกัญชาในการทำให้ผู้ใช้เกิดความหิวโหยเป็นเพียงสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการเพื่อรักษาความแข็งแรงและต่อสู้กับโรค

 

 

 
 

5) อาการวิตกกังวล (Anxiety)

เนื่องจากโรคโครห์นมีลักษณะเรื้อรังและรักษาไม่หายขาด ผู้ป่วยจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากความวิตกกังวลอย่างรุนแรง กัญชาช่วยให้ผ่อนคลายและมีอาการสงบลงได้แม้กระทั่งผู้ป่วยที่มีอาการวิตกกังวลมากที่สุด กัญชาทำให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงอารมณ์สงบอย่างลึกซึ้งและทำให้พวกเขาได้พักผ่อน กัญชาบางสายพันธุ์ที่มีค่าสาร THC สูง สามารถเพิ่มอาการวิตกกังวลได้  ดังนั้นผู้ป่วยต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเลือกกัญชาที่มีสาร CBD สูง

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง: 

1. https://www.marijuanadoctors.com/resources/ailment-resources/best-cannabis-strains-to-treat-crohns-disease/

2. https://www.marijuanabreak.com

3. https://cannabis.wikileaf.com

4. https://www.marijuana-guides.com/strains/sonoma-coma/