อภัยภูเบศร หวังพลิกฟื้น 3 ตำรับโอสถพระนารายณ์ “ยาแผนไทยเข้ากัญชา” พร้อมแจกจ่ายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ต้นปีหน้า

Last updated: 18 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 18 กันยายน 2562 - 10:37 น.

 

อภัยภูเบศรเผยข่าวดี !! เตรียมพลิกฟื้น 3 ตำรับโอสถพระนารายณ์  ยาแผนไทยเข้ากัญชา “ศุขไสยาศน์-ทำลายพระสุเมรุ-ทัพยาธิคุณ” ผลิตพร้อมใช้รักษาในคลินิคกัญชาต้นปีหน้า พร้อมแจกจ่ายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ 

 

ขอบคุณภาพจาก: sentangsedtee, newsplus 


โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการอบรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์ สำหรับประชานและเกษตรกร ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562 โดยการสนับสนุนจากกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และให้มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ เป็นแกนกลางในการระดมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม 

 

ขอบคุณภาพจาก: sentangsedtee, newsplus 


นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า เนื่องจากการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในประเทศ จึงมีความจำเป็นที่เกษตรกรต้องได้ทราบถึงหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งทางกฏหมายและแนวทางด้านการเกษตร เพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพนำไปใช้ทางประโยชน์ทางการแพทย์ได้จริง  ตลอดจนเพื่อทดสอบคู่มือสำหรับประชาชนและเกษตรกรในการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้และช่วยพัฒนาศักยภาพประชาชนและเกษตรกรอีกด้วย ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บุคลากรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ 

สำหรับเนื้อหาการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ องค์ความรู้ด้านการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์, เรียนรู้พฤกษศาตร์ของกัญชา, หลักการและแนวทางปฏิบัติของการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์, การดูแลรักษา, การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชสำหรับกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ รวมไปถึงแนวทางการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับประชาชนและเกษตรกร พร้อมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ 

 

ขอบคุณภาพจาก: sentangsedtee, newsplus 


ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวในระหว่างการอบรม ว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้ปลูกกัญชาพันธุ์หางกระรอก จำนวน 100 ต้น เพื่อใช้ทำยาตำรับแผนไทย และได้ทำการปลูกลงดินที่ผ่านการตรวจโลหะหนักในยาฆ่าแมลงในดินและปุ๋ยที่ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 โดยใช้ระยะเวลา 4-5 เดือนจึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ คาดว่าจะใช้ใบแห้งประมาณ 200 กิโลกรัม โดยยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา ที่จะทำการผลิตนั้น จะเป็นการพลิกฟื้นตำรับโอสถพระนารายณ์ ที่มีจารึกไว้อย่างชัดเจนเมื่อ 300 กว่าปีที่แล้ว ประกอบด้วย 3 ตำรับได้แก่ 1. ศุขไสยาสน์ เป็นตำรับยาช่วยให้ผ่อนคลายนอนหลับ แก้ปวด 2.ทำลายเขาพระสุเมรุ แก้อาการอัมพาต อัมพฤกษ์ 3.ยาทัพยาธิคุณ แก้เหน็บและเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวาน

“โดยการผลิตยารู้ระหว่างการขออนุญาต จากนั้นจะนำมาผลิตและใช้รักษาคนไข้ในคลินิกกัญชาของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และพร้อมที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆทั่วประเทศ โดยจะสามารถดำเนินการได้ราวต้นปี 2563 หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ์” ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าว

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก: sentangsedtee, newsplus

 

อ้างอิง: https://newsplus.co.th/174618