สมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย จับมือ หมอพื้นบ้าน และ ตัวแทนเกษตรกรภาคอีสาน เดินหน้าปลูก “กัญชงพืชเศรษฐกิจไทย”

Last updated: 18 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 18 กันยายน 2562 - 11:39น.

 

วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาเมืองสมุนไพร ชุมชนพรสวรรค์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประสมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย นายเศรษฐภัทร์ นิตยวิทธิวรากุล นายศรีทัศน์ มาตราช รองประธานสมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไทย นอกจากนั้นแล้วยังมี แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และ ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคอีสาน ร่วมประชุมหารือ “เตรียมการปลูกกัญชงเพื่อเศรษฐกิจไทย” โดยให้มีการร่วมมือหลายฝ่ายภาคส่วนให้เกษตรกรสามารถปลูกกัญชงก่อน ในขณะที่กำลังรอกฎหมายลูกและนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ชัดเจนอีกครั้งในการ “ปลูกกัญชา”

 

 

ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประสมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย กล่าวว่าสรุป"กรณีกัญชงทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม" การปลูก วิสาหกิจขุมชนดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องร่วมกับมหาวิทยาลัย แต่ต้องทำเรื่องขออนุญาตเพาะปลูก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อ (1) เมล็ดพันธุ์ ควบคุมต้องมีสาร THC < 0.3% (2) เมล็ดแห้ง / Hemp Seed Oil ไม่ควบคุม ใช้ทำ น้ำมันพืช ขนม / อาหาร / เครื่องดื่ม และ สบู่ / ครีมบำรุงผิว / เครื่องสำอาง และ (3) ดอกและใบ ควบคุม ต้องมีสาร THC < 0.2 % ใช้ทำยาสมุนไพร / ยารักษาโรค โดยต้องมีโรงงานเภสัชกรรม มาตรฐาน GMP เป็นสถานที่ผลิต และให้เกษตรกรรอความชัดเจนอีกครั้งเกี่ยวกับการปลูกกัญชงของ "สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)" ที่จะให้พื้นที่ปลูกในที่ดินของวิสาหกิจชุมชนได้เลย

 

 

 


ขอบคุณภาพจาก: siamrath


อ้างอิง: https://siamrath.co.th/n/103652