ปารากวัยเริ่มการผลิตกัญชาสำหรับงานวิจัยและเพื่อการแพทย์

Last updated: 23 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 23 กันยายน 2562 - 10:55 น.


รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศปารากวัย จูลิโอ มาซโซลินิกล่าวว่าประเทศปารากวัยกำลังจะเริ่มตอบรับการสมัครเข้าร่วมการผลิตกัญชาภายในประเทศสำหรับงานวิจัยและการแพทย์ภายในเดือนหน้า กฎการสมัครเข้ามาเป็นผู้ผลิตกัญชาเพื่อการค้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมายได้รับการอนุมัติจากทางกระทรวงฯ โดยใบอนุญาตสำหรับการปลูกและผลิตกัญชาจะมีทั้งหมด 5 ใบ ซึ่งทางสาธารณสุขจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม

ผู้ที่สมัครจะต้องมีใบประกาศ GMP หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice) มีแผนการการปลูก ขนส่งและรักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังมีแผนการส่งออกหากต้องการส่งออกและผู้สมัครที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการผลิตภายใน 24 เดือน ประเทศปารากวัยได้เปิดเสรีกัญชาเพื่อการแพทย์ในปี 2017 และมีการอนุญาตผู้ใช้บางกลุ่มให้มีการเข้าถึงน้ำมันกัญชงและผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างอื่นฟรีในปีต่อมาซึ่งเป็นโครงการของประเทศ ภายใต้โครงการนี้ผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องบริจาคผลผลิต 2% ของการผลิตให้แก่กระทรวงสาธารณสุข

ทางกระทรวงจะนำผลผลิตไปแจกจ่ายให้ผู้ป่วยภายในประเทศที่มีความต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยที่มีภาวะหรืออาการเช่นโรคพาร์กินสัน ลมชักที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่ากัญชาสามารถเป็นยารักษาได้จะรับประโยชน์นี้จากทางกระทรวงด้วย นอกจากโครงการการแจกจ่ายปราศจากค่าใช้จ่ายแล้ว ผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีความต้องการใช้ในกรณีพิเศษจะได้รับการอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์กัญชาจากที่อื่นได้เพื่อนำมาใช้ส่วนตัวเพื่อการรักษา

นอกจากนั้นแล้วเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาปารากวัยยังอนุมัติร่างกฎหมายให้ครอบครองและปลูกกัญชาภายในครัวเรือนเพื่อการแพทย์ได้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไข แต่ร่างกฎหมายนี้ยังคงต้องรอการอนุมัติในขั้นต่อไปก่อนที่จะมาเป็นกฎหมายอีกข้อของประเทศ


อ้างอิง: https://hightimes.com/news/paraguay-to-begin-marijuana-production-for-research-and-medical-purposes/