ผู้เชี่ยวชาญในสหราชอาณาจักรอยากให้มีกัญชาเพื่อการแพทย์ฟรี

Last updated: 24 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 24 กันยายน 2562 - 13:35 น.

"Exclusive" 
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: สิริญา มิตรศรัทธา
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร

 

การผ่อนผันข้อบังคับและการได้รับใบสั่งยาที่มาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้ผู้คนมากมายเข้าถึงการรักษาด้วยกัญชาเพื่อการแพทย์โดยปราศจากค่าใช้จ่ายผ่านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติได้ กลุ่มศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพ แพทย์และนักการเมืองหลายร้อยคนทั่วสหราชอาณาจักรได้ร่วมลงชื่อในจดหมายที่สนับสนุนให้มีกัญชาเพื่อการแพทย์ฟรีในประเทศโดยใบสั่งยาจะมาจากระบบบริการสุขภาพ

ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการทางการแพทย์ฟรียกเว้นในบางกรณีรักษา แม้การจ่ายยากัญชาผ่านระบบจะเป็นเรื่องถูกกฎหมายภายใต้เงื่อนไขแต่จำนวนข้อบังคับและปัญหาของระบบข้าราชการก็ขัดขวางการให้บริการ ภายใต้การลงชื่อในจดหมายครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรช่วยกระตุ้นให้ผู้ช่วยกระทรวงสาธารณสุขผ่อนผันกฎระเบียบข้อบังคับให้เบาลง

หลังเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีภายใต้กฎที่เคร่งครัดในการเข้าถึงกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างถูกกฎหมายของสหราชอาณาจักร แพทย์และนักการเมืองพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้ว

พวกเขากล่าวว่า ปัจจุบันระบบไม่ได้จ่ายยากัญชาแก่ผู้ป่วยที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้เสียชีวิตจากการเสพติดยาแก้ปวดที่อันตรายและจากอาการที่อาจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยกัญชา พวกเขาก็ยังต้องการให้แก้ไขข้อบังคับให้ง่ายขึ้นในเรื่องของการนำเข้าผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์และอีกข้อสำคัญคือพวกเขาเรียกร้องให้แพทย์ทั่วไปสามารถสั่งยากัญชาได้ ไม่ใช่ได้แค่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

การปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเรื่องกัญชาเพื่อการแพทย์ที่เรียกร้องไปนั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วยหลายๆ คนได้ หากไม่มีระบบบริการสุขภาพ ผู้ป่วยอาจต้องจ่ายมากถึง $1,250 เหรียญต่อเดือนสำหรับค่ายากัญชา

 

 

อ้างอิง: https://hightimes.com/news/experts-uk-want-medical-marijuana-available-free/