จริงหรือไม่!! ความจริงที่ว่ากัญชาสามารถลดคอเลสเตอรอลได้?

Last updated: 26 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 26 กันยายน 2562 - 10:46 น.

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.

 

ชาวอเมริกันหลายล้านคนดำรงชีวิตอยู่กับภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง หรือระดับไขมันในเลือดสูงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ (heart disease),โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (peripheral artery disease) หรือไม่ก็เป็น โรคหลอดเลือดสมอง “สโตรก” (stroke) ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต การวิจัยกำลังดำเนินการเพื่อระบุว่าผู้ป่วยที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงสามารถเห็นประโยชน์ต่อสุขภาพจากการใช้กัญชาหรือไม่ (health benefits from using marijuana.)


จนถึงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับการตัดสินที่สรุปอย่างชัดเจนว่ากัญชาสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลได้หรือไม่แต่ในขณะที่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม การศึกษาที่มีอยู่ได้ยกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทบาทที่อาจเกิดขึ้นของกัญชาในการต่อสู้กับภาวะระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (high cholesterol) และโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease - CD)

 

กัญชาสามารถ..เพิ่ม /ลด ไขมันคอเลสเตอรอลที่ดี (HDL) (Marijuana Can Lower, Raise Good Cholesterol (HDL))

คอเลสเตอรอล (Cholesterol) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในเซลล์ทั้งหมดของร่างกาย  คอเลสเตอรอลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของร่างกาย เช่นการสังเคราะห์วิตามินดี การสร้างฮอร์โมนและการผลิตสารที่ร่างกายต้องการในการย่อยอาหารอย่างเหมาะสม แต่ในขณะที่คอเลสเตอรอลบางชนิดจำเป็นต่อชีวิต การมีมากเกินไปก็อาจเป็นสาเหตุของปัญหาต่อสุขภาพของคุณได้ จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคซึ่งเป็นสถาบันสุขภาพแห่งชาติชั้นนำของสหรัฐอเมริกา (CDC) พบว่าผู้ใหญ่ชาวอเมริกันประมาณ 73.5 ล้านคนหรือประมาณหนึ่งในสามของประชากรมีระดับไขมันคอเลสเตอรอลสูงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้


การศึกษาในปี 2013 ที่ตีพิมพ์ในข้อมูลของการดูแลโรคเบาหวาน (Diabetes Care) ได้พิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กัญชา, ระดับคอเลสเตอรอล, กลูโคส (น้ำตาลในเลือด) และอินซูลิน (ฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด) ซึ่งมีความสมเหตุสมผลสำหรับนักวิจัยที่จะศึกษาตัวแปรเหล่านี้ด้วยกัน เนื่องจากระดับคอเลสเตอรอลสูงนั้นมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคเบาหวาน (diabetes) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่มีอินซูลินหรือมีอินซูลินไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดในการศึกษานั้น สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าไขมันคอเลสเตอรอลนั้นสามารถอธิบายลักษณะได้ว่าเป็นชนิด “ดี” หรือ “ไม่ดี”  ซึ่ง “ไขมันคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี” หมายถึง LDL (low-density lipoprotein) เรียกสั้นๆ ว่า “ไขมันไม่ดี” หรือ “ไขมันเลว” ในขณะที่ “ไขมันคอเลสเตอรอลดี” หมายถึง HDL (high-density lipoprotein) ซึ่งช่วยกำจัดคราบไขมัน LDL  เรียกสั้นๆ ว่า “ไขมันดี” ไขมันคอเลสเตอรอลไม่ดี (LDL) สามารถสะสมอยู่ภายในหลอดเลือดได้ ทำให้หลอดเลือดแดงแข็งและแคบลงและในที่สุดหลอดเลือดแดงอาจอุดตันจนถูกบล็อกอย่างสมบูรณ์ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเลือดจะไม่สามารถไปถึงเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อยู่อีกด้านหนึ่งของสิ่งกีดขวางซึ่งนำไปสู่การเป็นหลอดเลือดสมอง “สโตรก” (stroke) หรือหัวใจวาย (กล้ามเนื้อหัวใจตาย- myocardial infarction ) สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าคุณจะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ก็ตาม เพียงแต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงสูงด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมไปถึงโรคเบาหวานนั้นมีแนวโน้มที่จะลดระดับไขมันดี (HDL) ในขณะที่เพิ่มระดับไขมันไม่ดี ( LDL) ในเวลาเดียวกันและยิ่งไขมันไมดี  LDL สร้างขึ้นในหลอดเลือดแดงของคุณมากเท่าไหร่ โอกาสที่หลอดเลือดคุณจะอุดตันก็จะมากขึ้นเท่านั้น


ในการศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน (the Diabetes Care study) นักวิจัยได้ตรวจสอบ “ผู้สูบกัญชาเรื้อรัง” จำนวน 30 คน ซึ่งผู้ใช้รายงานด้วยตนเองว่ามีค่าถัวเฉลี่ยสูบกัญชาหกมวนต่อวันในช่วงเวลาเก้าปีครึ่ง (การใช้งานของผู้เข้าร่วมอยู่ในช่วงการใช้กัญชาตั้งแต่ 3-30 มวนต่อวันในช่วงเวลาการใช้ 2 ปี ถึง 38 ปี) และพบว่าผู้เข้าร่วมมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด คือ 18 คน จาก 30 คน - เป็นเพศชาย จากการศึกษาพบว่า “ผู้สูบกัญชามีระดับไขมันคอเลสเตอรอล HDL (ไขมันดี) ในพลาสมาต่ำลง” แต่ระดับไขมันคอเลสเตอรอล LDL (ไขมันไม่ดี) ไม่เปลี่ยนแปลง นั่นหมายถึงผู้ใช้กัญชาอย่างหนักในแต่ละวันมีการลดในไขมันดีแต่ไม่มีการเพิ่มหรือลดไขมันไม่ดี อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อปีก่อนในวารสารการแพทย์รายสัปดาห์ BMG (BMJ Open) กลับพบผลลัพธ์ที่แตกต่าง: ว่า “ผู้ใช้กัญชามีความชุกของระดับไขมันคอเลสเตอรอล HDL (ไขมันดี) ในเลือดสูง [และ] คอเลสเตอรอลรวม”  กล่าวคือระดับไขมันคอเลสเตอรอล HDL (ไขมันดี) เพิ่มขึ้น


ความแตกต่างในการค้นพบนั้นเกิดจากความจริงบางส่วนที่ว่าการศึกษาแต่ละครั้งประเมินผลสารทางร่างกายที่แตกต่างกัน ซึ่งในการศึกษาโรคเบาหวานกล่าวว่ากัญชาทำให้ไขมันคอเลสเตอรอลที่ดีลดลงในขณะที่ไม่มีผลต่อไขมันคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี โดยตรวจพลาสมา (plasma)ในเลือดของผู้เข้าร่วม:ซึ่งเป็นของเหลวสีเหลืองที่ไม่มีเซลล์ใดๆ ส่วนการศึกษาของ BMJ มาถึงข้อสรุปที่ตรงกันข้ามโดยมองไปที่ซีรัมของเลือด  (blood serum) ของผู้เข้าร่วม: ส่วนของเลือดที่คงอยู่หลังจากการแข็งตัวของเลือด (clotting) นอกจากนี้การใช้กัญชาที่อธิบายไว้ในการศึกษาโรคเบาหวานนั้นมีจำนวนมากกว่าการใช้ที่อธิบายในการศึกษาของ BMJ (สมาคมการแพทย์อังกฤษ)  ซึ่งจัดประเภทการใช้งาน "จำนวนมาก" คือมากกว่าห้าครั้งต่อเดือน (ตรงข้ามกับสูบกัญชา 6 มวนต่อวัน)


การศึกษาอื่นที่ตีพิมพ์ในปี 2007 ใน Dialogues in Clinical Neuroscience วารสารทางการแพทย์ที่พิจารณาตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Dialogues in Clinical Neuroscience)  ตรวจสอบผลของกัญชาที่มีต่อไขมันไม่ดี LDL และไขมันดี HDL ด้วยเช่นเดียวกัน ในการศึกษาด้านประสาทวิทยาในขณะที่ความล่อแหลมของกัญชาเป็นตัวกระตุ้น (ซึ่งไม่ค่อยมี) สำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภทหรือโรคจิต ก็มีบันทึกการเพิ่มขึ้นของไขมันดีคอเลสเตอรอลในผู้ป่วยที่ใช้ยาที่ชื่อว่า Rimonabant (ยาตัวแรกในกลุ่ม CB1 antagonist ได้รับอนุมัติโดย European Commission)ที่จริงแล้วยา Rimonabant สกัดกั้นผลบางส่วนของสาร THC แต่เช่นเดียวกับกัญชาที่ทำหน้าที่กับตัวรับ CB1 ของสมอง ยา Rimonabant มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นยาลดความอ้วนแต่ยา Rimonabant ไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพราะผู้รับการทดลองได้รายงานถึงภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตาย อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่ว่ายา Rimonabant เป็น CB1 antagonist เหมือนสาร Cannabidiol (CBD)  และมีการชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่าว่ากัญชาทางการแพทย์มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำให้ระดับไขมันคอเลสเตอรอลนั้นดีขึ้น

 

การใช้กัญชาเพื่อจัดการกับน้ำหนักตัว (Using Cannabis to Manage Your Weight)

เพิ่มเติมจากที่กล่าวไปแล้วว่า การวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกัญชาและไขมันคอเลสเตอรอลเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ ในขณะที่การศึกษาบางชิ้นชี้ให้เห็นว่ากัญชาสามารถเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่ดีของคุณในขณะที่การศึกษาอื่น เช่นที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Diabetes Care บ่งชี้ถึงผลที่ตรงกันข้าม ในทางกลับกัน การศึกษาแสดงให้เห็นว่ากัญชาสามารถช่วยบำบัดรักษาโรคเบาหวานและลดไขมันหน้าท้องได้ ดังนั้นเราจึงรู้ว่ากัญชาช่วยลดน้ำหนักและเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทั้งสองสิ่งนี้มีความสำคัญในการทำให้ไขมันคอเลสเตอรอลไม่ดีลดลง


อย่างแน่นอนที่ว่าในท้ายที่สุดแล้ว วิธีที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดในการควบคุมน้ำหนักของคุณและทำให้หัวใจของคุณแข็งแรง คือการกินอาหารและออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นความโชคดีที่มีความเป็นไปได้ที่จะควบคุมอาหารในขณะที่ใช้กัญชา ตราบใดที่คุณทำตามเคล็ดลับขั้นพื้นฐานในการควบคุมอาการหิวของกินหลังจากใช้กัญชาไปแล้ว (munchies) (tips to control the munchies.)

 

 

อ้างอิง: 

Source:  420intel /Sep. 20, 2019

By: The Growth Op

https://420intel.com/articles/2019/09/20/can-using-marijuana-help-lower-my-cholesterol