ครั้งแรกในออสเตรเลีย กับการเปิดเสรีกัญชาของ “แคนเบอร์ร่า”

Last updated: 26 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 26 กันยายน 2562 - 14:17 น.


กรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของออสเตรเลีย กลายเป็นเขตการปกครองแรกของประเทศที่เปิดเสรีกัญชาเพื่อการนันทนาการส่วนบุคคล ทั้งเสพและปลูก เริ่มตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป สภานิติบัญญัติดินแดนเมืองหลวงออสเตรเลีย มีมติวันนี้ ในการเปิดเสรีให้บุคคลผู้ใหญ่สามารถครอบครองกัญชาแห้งได้ 50 กรัม หรือสามารถปลูกกัญชาได้ 2 ต้น นับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ปีหน้าเป็นต้นไป โดยคำว่าดินแดนเมืองหลวงออสเตรเลีย หรือ Australian Capital Territory ก็คือรัฐ บาลของกรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของประเทศที่มีประชากร 4 แสนคนในออสเตรเลียนั้น การครอบครองกัญชาแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นเรื่องผิดกฏหมาย แต่แคนเบอร์ร่า เป็นเขตปกครองแรกจากบรรดารัฐและดินแดนต่าง ๆ รวม 8 แห่งของออสเตรเลีย ที่มีการดำเนินการเพื่อให้มีการเปิดเสรีการครอบครองและการเพาะปลูกกัญชา สำหรับกัญชาในเชิงการแพทย์นั้นมีการอนุญาตมาตั้งแต่ปี 2550 โดยที่แพทย์จะต้องเป็นคนออกใบสั่งยาให้
อ้างอิง:  https://www.springnews.co.th/global/549735