อนาคตใหม่ของการปลูกกัญชา กับการปลูกกัญชาแนวตั้ง

Last updated: 27 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 27 กันยายน 2562 - 10:20 น.

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.

 

การปลูกกัญชาในร่มหรือภายในอาคารเป็นการดำเนินงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงและเมื่อพิจารณาจากต้นทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ค่าพลังงานจำนวนมากและการจ้างพนักงานที่ตรงตามต้องการ การหาวิธีเพื่อเพิ่มผลกำไรจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเพิ่มพื้นที่ปลูกของคุณให้มากที่สุดจึงเป็นวิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้และนั่นอาจหมายถึงการปลูกพืชกัญชาในแนวตั้ง ข้อปฏิบัติในการปลูกกัญชา คือปลูกเป็นชั้นเรียงกันแนวตั้ง (vertically stacked layers) หรือปลูกบนพื้นผิวระนาบเอียงในแนวตั้ง (vertically inclined surfaces) ในภาคอาหาร บริษัทที่ทำธุรกิจปลูกพืชในแนวตั้ง เช่น Plenty, Aerofarms, Gotham Greens และอีกมากมายกำลังปฏิวัติวงการเกษตรกรรมแต่ในอุตสาหกรรมกัญชามีการคิดค้นในทางปฏิบัติ คือการปลูกแบบไร้แสงแดดซึ่งช่วยทำให้การดำเนินการน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแสงโซเดียมความดันไอสูง (HPS) ซึ่งเป็นหนึ่งในแสงไฟจากหลอดไฟ HPS ที่พบว่าใช้มากที่สุดในการปลูกกัญชามานานหลายทศวรรษนั้นให้ความร้อนมากจนกัญชาต้องอยู่ห่างออกไปหลายฟุตเพื่อไม่ให้อยู่ในอันตรายจากการโดนเผาไหม้

แต่ไฟ LED ทำงานที่อุณหภูมิต่ำกว่ามาก ดังนั้นผู้ปลูกจึงสามารถติดตั้งไฟเหล่านี้เคลื่อนไปทีละน้อยออกจากหลังคา (ชั้นเรือนยอด)โรงเรือนปลูก และด้วยราคาที่ลดลงของไฟประเภทนี้และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นที่ให้ผลผลิตเท่ากับหรือสูงกว่าหลอดไฟ HPS กำลังทำให้ไฟปลูกกัญชา LED เป็นมาตรฐานและในที่สุดก็ทำให้การปลูกกัญชาแบบแนวตั้งเป็นไปได้ง่ายขึ้นและมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น

Thomas Rogers วิศวกร LED ของบริษัท Exact Lux กล่าวว่า “ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักที่อยู่เบื้องหลังการเพาะปลูกกัญชาในแนวตั้งคือประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของหลอดไฟ LED”  “ผู้ปลูกกัญชากำลังเข้ามาติดต่อเราเพราะต้องการระบบไฟส่องสว่างหลายระดับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับการเกษตรในแนวตั้ง(vertical farm)”

 

ขอบคุณภาพจาก: leafly.com

 


การเกษตรแนวตั้งสองประเภท (Two Types of Vertical Farming)1.ปลูกเป็นชั้นเรียงกันแนวตั้ง  (Stacked Vertical)

ในการทำฟาร์มแนวตั้งหรือเกษตรแนวตั้ง (vertical farming) นั้นวิธีการที่พบบ่อยที่สุด คือการติดตั้งแบบเป็นชั้นเรียงกันแนวตั้ง (stacked vertical setup) -ระดับของชั้นที่เป็นโครงวางต้นกัญชา (plant rack) พร้อมด้วยไฟ LED ติดตั้งอยู่ด้านบนของแต่ละชั้น กัญชาจะได้รับการปลูกให้ประสบผลสำเร็จ (topped)  และผลัดใบเพื่อให้ต้นไม่สูงและออกดอกจำนวนมาก โดยผู้ปลูกกัญชายังวางเรียงซ้อนกันได้ในช่วงระยะการออกดอกถึงแม้ว่าจะออกดอกใหญ่และมีปริมาณมาก

 

2.ปลูกในแนวตั้งที่แท้จริง (True Vertical)

ด้วยการปลูกในแนวดิ่งหรือแนวตั้งที่แท้จริง ต้นกัญชาจะงอกออกมาด้านข้างของแถว (แนวตั้ง) รวมทั้งน้ำและสารอาหารหยดลงมาจากด้านบน  ดูตัวอย่างเหล่านี้ได้จาก  ZipGrow  และ Tower Garden ภายในแถว (แนวตั้ง) วิธีการแบบลูกผสมได้รวมเทคนิคของการปลูกแบบ Nutrient Film Technique (NFT) คือการปลูกแบบระบบให้สารอาหารน้ำไหลผ่านโดยตรงไปที่รากพืชเป็นแผ่นบางๆ และการปลูกพืชในอากาศ (aeroponics) ซึ่งเป็นวิธีการปลูกแบบไม่ใช้ดินที่รากแขวนอยู่ในอากาศ


ขอบคุณภาพจาก: leafly.comข้อดีและข้อเสียของการปลูกกัญชาแบบแนวตั้ง (Pros and Cons of Vertical Growing)

เหตุใดการดำเนินงานของกัญชาจึงไม่เพาะปลูกในแนวตั้งทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจใหม่นี้ที่มีการแข่งขัน?  ต่อไปนี้คือประโยชน์และข้อบกพร่องบางประการของการเพาะปลูกแบบแนวตั้ง

 

สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน (Environmental Conditions Get Complex)

การรักษาอุณหภูมิ, ความชื้นและการไหลเวียนของอากาศให้เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับกัญชาทุกชนิดที่เติบโต แต่ในการปลูกกัญชาในแนวตั้งนั้นมีความแปรปรวนมากขึ้นในสภาพแวดล้อมระดับจุลภาพและมหภาค (macro and micro environmental conditions)  เนื่องจากต้นกัญชามีมากขึ้นทำให้ควบคุมได้ยากขึ้น เนื่องจากความแปรปรวนของชั้นบรรยากาศ Hugh Gaasch วิศวกรของ STEM Cultivation จึงแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับจุดข้อมูล เช่นการเปลี่ยนแปลงความชื้น “ น่าตกตะลึงผู้ปลูกเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ที่ผมเคยเห็นจนถึงปัจจุบันใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิ /ความชื้นเดียวเพื่อตรวจสอบห้องแม้แต่พื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 20,000 ฟุต”

ในทางตรงกันข้ามทาง STEM Cultivation ใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิหนึ่งตัวต่อ 100 ลูกบาศก์ฟุต  ทาง STEM เก็บรวบรวมข้อมูลใน: อุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันอากาศ, ระดับ CO2, ระดับแสงสว่าง, พลังงานแสง (kW) และพลังงาน (kWh),  อัตราการไหลเวียนของระบบอากาศ, การไหลเวียนของอากาศในพื้นที่, VOC (สารประกอบอินทรีย์ระเหย) และพลังงาน และกำลังของระบบปรับอากาศ (HVAC) ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น 

Mike Zartarian จาก Zartarian Engineering สร้างระบบหมุนเวียนสำหรับผู้ปลูกพืชผักและกัญชาและเพื่อลดโอกาสของการเกิดเชื้อราชนิด mold และ fungi เขาพูดว่า: “ผมได้แนะนำระบบที่ดันอากาศเข้าระหว่างชั้นวางเหนือต้นกัญชาซึ่งโดยปกติจะมีท่อเล็กๆ ที่ดูดอากาศจากขอบห้องไปที่กึ่งกลางของชั้นวาง”

 

 

การติดตั้งและการบำรุงรักษามีราคาแพง (Expensive to Set Up and Maintain)

แม้ว่าการปลูกในแนวตั้งทุกชนิดจะเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มพื้นที่ว่างให้สูงสุด เมื่อคุณเพิ่มการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นจากแสงประดิษฐ์มากขึ้น, ระบบควบคุมสภาพอากาศแบบยกระดับ, โครงสร้างพื้นฐานพิเศษที่จำเป็น (บันได, ชั้นวางที่เป็นโครง, อุปกรณ์เซ็นเซอร์และอื่นๆ) และเงินที่ต้องจ่ายช่างเทคนิคที่ชำนาญทางการเกษตรที่มีทักษะสูงซึ่งแพงมากสำหรับหลายๆ คน 

Zartarian กล่าวว่า: “มันเป็นไปไม่ได้เลยอย่างแน่นอน แต่คณะลูกขุนจะพิจารณาว่ามันคุ้มค่าในระยะยาวหรือไม่ หากผู้ปลูกพืชผักพิสูจน์ให้เห็นว่ามันเป็นเทคนิคที่โดดเด่น ผมคาดว่าจะเห็นการทดลองเพิ่มเติมทางด้านกัญชา "

เนื่องจากผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตที่เขาทำงานด้วยกำลังพยายามต่อสู้เพื่อตอบสนองความต้องการและชอบที่จะใช้เทคนิคแบบดั้งเดิมที่พวกเขารู้ว่าจะผลิตอย่างไร

 

สภาวะที่เป็นอันตราย (Dangerous Conditions)

กัญชาที่ปลูกในแนวตั้งต้องการความใส่ใจที่ลงมือจริงด้วยตนเองในช่วงระหว่างรอบการออกดอกเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกผักกาดหอมในแนวตั้งซึ่งเป็นแบบ set and forget (กำหนดค่าวิธีการบางอย่างแล้วปล่อยทิ้งไว้โดยไม่สนใจต่อไป) มากกว่า  ในการปลูกกัญชา ความสูงของต้นจะต้องถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดซึ่งต้องใช้ช่างเทคนิคผู้ชำนาญในการปลูกขึ้นบนม้านั่งเดี่ยวหรือนั่งร้านเพื่อเอื้อมเข้าไปในส่วนเรือนยอดของกัญชา (plant canopy) ซึ่งงานที่ต้องใช้ที่นั่งที่ทำลดหลั่นลงมาในระดับสูงเหล่านี้จะไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน(Occupational Safety and Health Administration – OSHA) ของสหรัฐอเมริกา

 

พันธุ์กัญชาที่แน่นอนปลูกให้เป็นผลสำเร็จได้ดีกว่า (Certain Cultivars Work Better Than Others)

พันธุ์ปลูกกัญชาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสำหรับการปลูกในแนวตั้งนั้นจะมีลักษณะไม่สูง ให้ดอกใหญ่และมีใบน้อยลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการผลัดใบน้อย แต่ถ้าคุณเป็น defoliator ที่มีความมั่นใจ ความหลากหลายของพันธุ์ปลูกที่คุณสามารถเพาะปลูกได้จะขยายวงกว้างขึ้น 

Arthur Brownsey ที่ปรึกษาด้านการเพาะปลูกกัญชาที่ Four Trees คิดว่าพันธุ์กัญชาส่วนใหญ่สามารถปลูกในแนวตั้งได้ เขากล่าวว่า “ หากคุณมีตารางการผลิตที่แน่น ให้จัดกลุ่มพันธุ์ปลูกเดียวกันเข้าด้วยกันและวางแผนตามลำดับนั้นซึ่งไม่มีข้อจำกัดสำหรับสิ่งที่คุณสามารถปลูกได้”

Aja Atwood วิศวกรเกษตร ของ Trella มองเห็นคุณค่าของการปลูกพืชในแนวตั้ง แต่พันธุ์ปลูกที่ถูกจำกัดนั้นทำให้เธอมุ่งมั่นค้นหาที่จะพบทางเลือกอื่น “มีพันธุ์กัญชาที่หลากหลายที่ต้องการช่วงเวลาการเติบโตแบบพืชผักที่ยาวนานขึ้น และมีโครงสร้างการเจริญเติบโตที่มากขึ้น ในการที่จะทำให้มีหลากหลายมากมายนั้นคุณจำเป็นต้องฝึกอบรมหรือทำโครงสำหรับปลูกพันธุ์ที่หลากหลายนั้นเพื่อให้พวกมันอยู่ในพื้นที่ว่าง "

เพื่อให้สามารถปลูกกัญชาในแนวตั้งได้ด้วยพันธุ์ปลูกที่หลากหลาย  Atwood และหุ้นส่วนของเธอ Andres Chamorro ได้คิดค้นกระบะปลูกต้นไม้ (grow unit)  TrellaGro LST ซึ่งเป็นระบบเตรียมปลูกพืชให้เติบโตในแนวนอน  กระบะปลูกแต่ละชุดวางเรียงซ้อนกันได้ในแนวตั้งและติดตั้งไฟ LED ครบครันเพื่อดำเนินการต่อไปในขณะที่พืชที่ปลูกเติบโตไปด้านข้างช่วยให้ได้พันธุ์ปลูกที่หลากหลายและใช้พลังงานน้อยลง

 

โปรดคอยติดตาม  (Stay Tuned)

การปลูกพืชในแนวตั้งในช่วงแรกๆ ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและการดำเนินงานบางอย่างโดยสิ้นเชิงที่มุ่งเน้นการจัดหาตลาดที่มีความต้องการสูงผสานกับวิธีการปลูกแบบดั้งเดิม

อย่างไรก็ตามการดำเนินการส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วว่าราคาของกัญชาจะลดลงเมื่อการแข่งขันเพิ่มขึ้น และในสภาพภูมิอากาศของประเทศนั้นอนาคตของกัญชาสามารถขยับขึ้นไปได้

 

 

อ้างอิง: 

Source: Leafly / Aug. 2, 2019

By: Christine Giraud

https://www.leafly.com/news/growing/is-vertical-growing-future-cannabis