สภากัญชาแห่งประเทศไทย หวังผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ

Last updated: 30 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 30 กันยายน 2562 - 10:54 น.

 

ที่หอประชุม​ อาคารจิตรภักดี​ ร.ศ.222 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี​ ดร.จรูญ​ ลาภจิตร​ รองประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย​เป็นประธานเปิดทำประชาพิจารณ์​ มีเกษตรกร​ผู้นำท้องถิ่น​ประธานชุมชน​10​ อำเภอในพื้นที่​ จ.ราชบุรี​ และ​ จ.ประจวบคีรีขันธ์​ เข้าร่วมในครั้งนี้โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย​และด้านเกษตร​บรรยายให้ความรู้คุณสมบัติของกัญชาที่สามารถนำมาใช้รักษาโรคได้ผลจากการวิจัยของแพทย์แต่กัญชาเป็นพืชชนิดหนึ่งที่กฎหมายต้องห้ามมีไว้ครอบครองหากจำนำมาผลิตหรืือปลูกก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายตามที่รัฐบาลผลักดันให้กัญชาปลดล๊อก​จึงต้องทำประชาพิจารณ์จากประชาชนทั่วประเทศให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตและเป็นความหวังของประชาชนผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องและปลอดภัยด้วยพืชสมุนไพรกัญชาต่อไปในอนาคต​ ทางด้าน​ โร.จรูญ​ ลาภจิตร​ ประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย​ กล่าวภายหลังเปิดทำประชาพิจารณ์​ กล่าวว่า​ จังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ติดต่อไทยพม่า​อ.บ้านคา​ อ.สวนผึ้ง​ จ.ราชบุรี​ มีพื้นที่เหมาะแก่การปลูกัญชา​นอกจากนี้กัญชาที่ค้นพบในพื้นที่ราชบุรีเป็นกัญชาที่มาตราฐานเหมาะแก่การนำไปใช้ในทางการแพทย์​จากการวิจัยพบว่ากัญชาไทยเรา​นำไปรักษาโรคได้หลายโรคดังนั้นจึงต้องรีบเข้ากระบวนการทางกฎหมายให้เร็วที่สุดเพื่อจะวางแผนทางการตลาดต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก: aec-tv-online2.com

 

 

อ้างอิง: https://aec-tv-online2.com/?p=353568