ป.ป.ส. เตือนประชาชนทั่วไปยังไม่มีสิทธิ์ปลูกกัญชา

Last updated: 1 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 10:36 น.


จากกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (สำนักงาน ปปส.ภ.5) ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ เข้าตัดฟันเผาทำลายพื้นที่ลักลอบปลูกกัญชารวม 6 แปลง มีต้นกัญชาทั้งหมด 900 ต้น ในเขตพื้นที่ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ภายหลังการออกกฎหมายผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงปัจจุบัน

พบการลักลอบปลูกกัญชา รวม 15 ครั้ง ใน 11 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ปทุมธานี นครพนม ชุมพร น่าน เลย แพร่ นครราชสีมา สุรินทร์ สระแก้ว และล่าสุดที่เชียงใหม่ รวมกัญชาที่ลักลอบปลูกทั้งหมด 7,537 ต้น


ขอบคุณภาพจาก: news.mthai.com


นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า แม้นโยบายของรัฐบาลจะผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย แต่ไม่ได้หมายถึงว่าประชาชนทั่วไปจะสามารถดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกัญชาโดยไม่ได้ขออนุญาตได้ เนื่องจากกัญชายังเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย


ขอบคุณภาพจาก: news.mthai.com


ดังนั้น หากประชาชน หน่วยงาน/องค์กรใดมีความประสงค์จะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกัญชา ต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เน้นย้ำถึงการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน หรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้สารสกัดจากกัญชาเท่านั้น


ขอบคุณภาพจาก: news.mthai.com


ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 11 แห่ง ทั้งนี้ ขอแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะใช้สารสกัดจากกัญชาขอให้ไปพบแพทย์ เพราะปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่รักษาด้วยสารสกัดกัญชาแล้วรวมจำนวน 26 แห่งทั่วประเทศอ้างอิง: https://news.mthai.com/general-news/763616.html