กรรมาธิการสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามผล “กัญชา อภัยภูเบศรโมเดล” ผลักดันให้ถูกหมาย

Last updated: 1 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 11:10 น.

 

วันที่ 30 ก.ย.62 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับนายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร และคณะในโอกาสที่ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมกระบวนการ รูปแบบการดำเนินงาน "กัญชา อภัยภูเบศรโมเดล" แบบครบวงจร คือ ปลูก ผลิตและใช้โดยความร่วมมือของหน่วยงายภาครัฐกับเอกชน ในการจัดหาให้มียากัญชาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ให้กับผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ภายใต้การรักษาที่มีมาตรฐาน ประหยัดงบประมาณให้กับประเทศ

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขออนุญาตจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วย โดยความร่วมมือกับ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับ การรับรองจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ผู้ขอนุญาตยืมใช้สถานที่ในการปลูกกัญชาและยืมใช้สถานที่ เครื่องมือ และบุคลากร ในสกัดสารสำคัญของกัญชา และปรุงตำรับยาแผนไทย ภายใต้การควบคุมของผู้ขออนุญาต และวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง เป็นผู้ปลูกกัญชาภายใต้การควบคุมของผู้ขออนุญาต

จากการดำเนินงานคลีนิคกัญชาทางการแพทย์

 

 

อ้างอิง: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190930170527264