เมืองหลวงออสเตรเลียประกาศเปิดเสรีการใช้และปลูกกัญชาเพื่อความบันเทิง

Last updated: 2 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 14:50 น.

"Exclusive" 
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: สิริญา มิตรศรัทธา
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร

 

เมืองแคนเบอร์รา เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นเมืองแรกของประเทศที่ประกาศเปิดเสรีกัญชาเพื่อความบันเทิงอย่างถูกกฎหมาย โดยกฎหมายใหม่นี้จะเริ่มใช้ในวันที่ 31 มกราคม 2020 เป็นต้นไป

กฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยในเมืองแคนเบอร์ราที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปสามารถครอบครองกัญชาได้มากถึง 50 กรัมและปลูกกัญชาได้ 2 ต้นต่อบุคคลหรือ 4 ต้นต่อครัวเรือน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นข้อยกเว้นเฉพาะเพราะกัญชาจะยังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนี้ยังมีข้อบังคับให้เก็บกัญชาพ้นจากมือเด็กและห้ามไม่ให้ผู้ใหญ่ใช้กัญชาใกล้เด็กหรือปลูกในสวนของชุมชน

แรงผลักดันภายใต้กฎหมายข้อนี้คือความคาดหวังที่จะลดความเสียหายและรุนแรงของยาเสพติดภายในชุมชนโดยลดมลทินของการใช้ยาเสพติดและสนับสนุนผู้คนให้แสวงหาความช่วยเหลือโดยไม่กลัวการโดนจับ จากการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดการโต้แย้งและไม่เห็นด้วยจากคนบางกลุ่มและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กฎหมายของรัฐขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศ ซึ่งปัจจุบันออสเตรเลียยังไม่ได้มีการเปิดเสรีกัญชาอย่างถูกกฎหมาย

 

อ้างอิง: https://hightimes.com/news/capital-australia-legalizes-recreational-cannabis-use-cultivation/