รพ.ขอนแก่น จัดพิธีเปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย”

Last updated: 8 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 - 14:00 น.


ตุลาคม 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  จัดพิธีเปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” โดยมี นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี


สำหรับตำรับแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่นั้น ได้แก่ ตำรับศุขไสยาศน์ มีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และตำรับทำลายพระสุเมรุ มีสรรพคุณบรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ ร่างกายอ่อนแรง ชา ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต  เปิดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562 ระบุให้กัญชา และกระท่อม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562


โดย “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” เปิดให้บริการในทุกวันอังคาร เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ อาคารผู้ป่วยนอก 2 โรงพยาบาลขอนแก่น 


อ้างอิง: https://www.kkh.go.th