ผลสำรวจใหม่ระบุว่า 1 ใน 25 ของชาวแคนาดาที่ใช้กัญชา มีอาการเคลิบเคลิ้ม นิ่งๆ ในที่ทำงาน

Last updated: 9 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 09 ตุลาคม 2562 - 10:43 น.

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.


ผู้คนคิดกันว่ากัญชาที่ใช้ได้ถูกกฎหมายจะทำให้วันทำงานเกิดความผิดพลาด เสียเรื่อง แต่กลับกลายเป็นว่า ไม่ได้เป็นดังที่คิด กัญชากลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายในประเทศแคนาดาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้ว โดยคำนึงถึงวันครบรอบปีที่กำลังจะมาถึง การศึกษาวิจัยใหม่ได้พิจารณาถึงรูปแบบกัญชาที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ทำงาน ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโดยส่วนใหญ่การทำให้กัญชาถูกกฎหมายมีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆน้อยกว่าที่ชาวแคนาดาหลายๆ คนคิดไว้ก่อนหน้านี้

 

สิ่งสำคัญที่ได้พบ (Key Findings)

การค้นพบใหม่มาจากการสำรวจที่ดำเนินการโดย Ipsos บริษัทวิจัยตลาด ร่วมกับ ADP Canada บริษัทพัฒนาทรัพยากรในที่ทำงาน โดยการสำรวจได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 30 สิงหาคมถึง 18 กันยายน 2019 ในการสำรวจได้ทำการสอบถามชาวแคนาดาจำนวน 1,160 คน ที่มีอายุ 18 ปี หรือมากกว่าที่ปัจจุบันกำลังทำงาน ซึ่งสอบถามคำถามโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับกฎและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาในองค์กรที่ทำงาน


ขอบคุณภาพจาก: hightimes.com


 

การค้นพบบางส่วนที่สำคัญจากการสำรวจ มีดังนี้

  • 86%  ของชาวแคนาดาบอกว่า นายจ้างไม่อนุญาตให้ลูกจ้างบริโภคกัญชาในระหว่างการทำงาน
  • 8%  ของชาวแคนาดาบอกว่า นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างบริโภคกัญชาได้ในเวลางาน
  • จากกลุ่มลูกจ้างที่นายจ้างอนุญาตให้บริโภคกัญชาพบว่า 63% บริโภคกัญชาก่อนทำงาน,  47 %  บริโภคกัญชาระหว่างเวลางาน และ 72 % บริโภคกัญชาหลังเลิกงาน
  • การคาดการณ์จากตัวเลขเหล่านี้ คือ 5% ของแรงงานชาวแคนาดาบริโภคกัญชาก่อนทำงาน,4 % บริโภคกัญชาระหว่างทำงานและ 6% บริโภคกัญชาหลังเลิกงาน
  • 75% ของผู้ตอบแบบสำรวจบอกว่าพวกเขาคิดว่ากัญชาที่ใช้ได้ตามกฎหมายไม่มีผลกระทบต่อการทำงานในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย
  • 74%  บอกว่ากัญชาไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของพนักงาน/ลูกจ้าง
  • 71% ของชาวแคนาดาในการสำรวจบอกว่ากัญชาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการหยุดงาน  (ขาดงาน)
  • และในตอนท้าย 70% ของผู้ตอบแบบสำรวจบอกว่ากัญชาที่ถูกกฎหมายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานการสำรวจแสดงให้เห็นว่ากัญชาไม่ได้ปรับเปลี่ยนองค์กร/ที่ทำงาน (Survey Shows Cannabis Hasn’t Changed the Workplace)

โดยทั่วไปแล้วตัวเลขเหล่านี้เป็นการวาดภาพอธิบายสถานการณ์ให้เห็นว่าคนทำงานส่วนใหญ่มองว่ากัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายว่ามีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อองค์กร/ที่ทำงาน

เป็นที่น่าสนใจว่าความจริงข้อนี้ขัดแย้งกับความเชื่อหลายประการที่ผู้คนเคยมีก่อนทำให้กัญชาถูกต้องตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่นก่อนทำให้กัญชาถูกต้องตามกฎหมายนั้น 46%  ของชาวแคนาดาเข้าใจว่ากัญชาที่ถูกกฎหมายจะลดประสิทธิผล (productivity) ในที่ทำงาน

ในทำนองเดียวกันก่อนกัญชาเป็นสิ่งถูกต้องทางกฎหมาย 43% ของผู้คนคิดว่าคุณภาพของงานจะลดลง และมากกว่าครึ่งหนึ่งของชาวแคนาดาคิดเป็น 55%  คิดว่ากัญชาที่ถูกกฎหมายจะส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน

Hendrik Steenkamp ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคลของ ADP Canada กล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า“มีโฆษณาเกินจริงและความไม่แน่นอนมากมายที่เกิดขึ้นก่อนและนำไปสู่การทำให้กัญชาถูกต้องตามกฎหมายในปีที่ผ่านมา”  “จนถึงตอนนี้กัญชาไม่ได้มีผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนในที่ทำงานหรือต่อประสิทธิภาพในการทำงาน”

เขากล่าวเสริมว่า “ถึงแม้ว่ามีสถานที่ทำงานในแคนาดาเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่อนุญาตให้ใช้กัญชาในระหว่างวันทำงาน แต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กรในการพัฒนาแนวทางและนโยบายการทำงานที่เหมาะสมรวมไปถึงการฝึกอบรมเพื่อระบุและจัดการข้อบกพร่องนั้น”

 

ชาวแคนาดาคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่กำลังจะเกิดขึ้น? (What Do Canadians Think of Upcoming Changes to Laws?)

อย่างน่าสนใจคือ ประเทศแคนาดายึดตามกฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งโดยในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม (edibles), สารสกัดจากกัญชา (extracts) และ

ครีมทาผิวภายนอก (topicals) จะเป็นสิ่งถูกกฎหมายทั่วประเทศ ซึ่งการสำรวจยังได้ถามผู้คนว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้น  ในประเด็นนี้ลูกจ้างชาวแคนาดา 55% คิดว่ากฎหมายใหม่จะไม่มีผลกระทบใดๆ ว่านายจ้างของตนจะอนุญาตให้ใช้กัญชาในระหว่างวันทำงานหรือไม่อ้างอิง: 

HIGHTIMES / Oct. 3, 2019

By: Nick Lindsey

https://hightimes.com/news/canadians-getting-stoned-work-according-new-survey/