สธ.ดีเดย์กระจายยาสารสกัดกัญชาจากรพ.อภัยภูเบศรให้ 11 รพ. จะกระจายให้ครบ 30 แห่งภายใน 18 ต.ค.นี้

Last updated: 9 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 - 14:00 น.

 

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการใช้กัญชาทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 25ก.ย.62 มีมติให้ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขอีก 30 แห่งเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยเป็นยาที่ผลิตโดย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมกระจายให้แก่โรงพยาบาล  โดยเริ่มที่ 11 โรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 6 ซึ่งครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด และสมุทรปราการ ในวันที่ 8 ต.ค.62 และจะกระจายให้ครบ 30 แห่งภายใน 18 ต.ค.นี้ นั้น

 

ขอบคุณภาพจาก: tna.mcot.net 


วันนี้(8 ต.ค.)นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 พร้อม นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและคณะ ได้ทำพิธีส่งมอบยาสารสกัดกัญชาให้แก่ผู้แทนโรงพยาบาลทั้ง 11 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปแห่งละ 300 ขวด และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กจำนวน 200 ขวดต่อแห่ง  รวมทั้งสิ้น 3,000 ขวด  โดยโรงพยาบาลที่จะได้รับยาสารสกัดกัญชา ประกอบด้วย  รพ.ชลบุรี, รพ.บางละมุง ,รพ.ระยอง,รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง, รพ.แกลง, รพ.ตราด, รพ.พระปกเกล้า, รพ.สมุทรปราการ, รพ.บางพลี, รพ.พุทธโสธร, รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และภายหลังพิธีรับมอบฯ ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

 

ขอบคุณภาพจาก: tna.mcot.net  


นพ.สุเทพ กล่าวว่า ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  มีนโยบายกัญชาทางการแพทย์ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ได้เข้าถึงยากัญชาที่มีคุณภาพ ทางกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงฯได้เร่งดำเนินการให้โรงพยาบาลต่างๆ จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยมี 13 โรงพยาบาลนำร่อง เพื่อจ่ายยาสารสกัดกัญชาให้ กับผู้ป่วยและ25 โรงพยาบาลจ่ายยาตำรับแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น พบว่ายังมีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งยังเข้าไม่ถึงการบริการ เนื่องจากต้องเดินทางไกล ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาสารสกัดกัญชาได้มากขึ้น จึงมีมติให้เพิ่มสถานบริการอีก 30 แห่ง

 

ขอบคุณภาพจาก: tna.mcot.net  


“ขอให้ทุกโรงพยาบาลที่ได้รับยาไปวันนี้  เปิดดำเนินการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ได้นับแต่บัดนี้และหากเป็นไปได้ขอให้ดำเนินการเดือนละ2 ครั้ง  คือทุกวันจันทร์ที่ 2 และ4 ของเดือน  โดยขอให้เริ่มเปิดคลินิกพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 28 ต.ค.เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ป่วยในการจดจำวันที่เปิดบริการคลินิกกัญชา โดยยาที่ได้รับในวันนี้จะมีข้อมูลยา และแนวทางการใช้ การประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยแนบไปให้ด้วยขอให้โรงพยาบาลทำการศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนเริ่มดำเนินการ” นพ.สุเทพ กล่าว 

 

ขอบคุณภาพจาก: tna.mcot.net  


ด้าน นพ.นำพล กล่าวว่า หลังจากที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผลิตยาสารสกัดกัญชา และให้บริการคลินิกกัญชาตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.จนถึงเดือน ก.ย. มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการบริการมากขึ้นตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข คาดว่าจะสามารถลดแออัดคนไข้ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เป็นจำนวนมาก และประชาชนจะสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น.-สำนักข่าวไทย 

 

อ้างอิง: https://tna.mcot.net/view/IaNRNO1