ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ระบุว่า สารสกัดจากน้ำมันกัญชา ใช้เพื่อรักษาทางการแพทย์เท่านั้น

Last updated: 15 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 - 10:22 น.


ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ที่ปรึกษาสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ว่า ขณะนี้ในสหรัฐอเมริกา จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินรับมือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และเรียกร้องให้ประชาชนหยุดสูบบุหรี่ทุกชนิด พร้อมแนะว่า หากต้องการที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ควรเติมสารสกัดจากน้ำมันกัญชา และสารอื่นๆ เนื่องจากบางส่วนของผู้ป่วย มีการผสมน้ำมันสกัดกัญชาในบุหรี่ไฟฟ้า แต่ที่เหลือไม่ได้ผสม ทำให้ยังสรุปไม่ได้ว่า น้ำมันสกัดกัญชามีส่วนก่อให้เกิดโรคหรือไม่ พร้อมระบุว่า ประชาชนต้องเข้าใจก่อนว่า สารสกัดจากน้ำมันกัญชามีเพียงการใช้เพื่อรักษาทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ได้มีไว้ผสมเพื่อใช้ในบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อสารสกัดกัญชาถูกเผาไหม้ จะเกิดปฏิกิริยาที่เป็นสารพิษในทันที รวมถึงสารชนิดอื่นด้วย

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต แนะว่า อย่าเอาชีวิตของตนเองเป็นตัวการทดลองบุหรี่ไฟฟ้า เพราะอาจจะก่อให้เกิดโรคร้าย และเสียชีวิตได้อ้างอิง: http://www.curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php?id=104195