โรงพยาบาลตราด เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มุ่งให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่สามารถใช้กัญชาได้

Last updated: 16 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 - 10:08 น.

 

วันที่ 15 ต.ค. 62 นายแพทย์วิทยา สุริโย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลตราด เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์  ซึ่งโรงพยาบาลตราด โดย แพทย์หญิงทัศนีย์ จินตกานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ประธานกรรมการ Service plan สาขากัญชาทางการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในครั้งนี้ ที่อาคารสกลมหาสังฆปริณายก ชั้น 2 โรงพยาบาลตราด โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ตลอดจนคณะกรรมการพัฒนาบริการสุขภาพสาขา กัญชาทางการแพทย์ เข้าร่วมในพิธี

 

ขอบคุณภาพจาก: thainews.prd.go.th            ทั้งนี้ ตามที่การใช้กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 7) และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดนโยบายให้โรงพยาบาลที่พร้อมจัดให้มีบริการกัญชาทางการแพทย์ให้ทั่วถึงแก่ผู้ป่วยบางโรค หรือบางอาการ ที่ได้รับการพิสูจน์ทางหลักวิชาการแล้วว่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชานั้น ซึ่งในปัจจุบันนี้มี 5 กลุ่มโรค คือ โรคลมชักในเด็ก โรคพาร์กินสัน โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง อาการคลื่นไส้อาเจียน จากการใช้ยาเคมีในผู้ป่วยมะเร็ง และบรรเทาการปวดในผู้ป่วยระยะท้าย ที่ไม่สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยยาแผนปัจจุบัน  

 

ขอบคุณภาพจาก: thainews.prd.go.th 


โรงพยาบาลตราดเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีมติเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มโรคที่สามารถใช้กัญชาได้ สามารถเข้าถึงการรักษา และรับสารสกัดกัญชาที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์ เป็นทีมให้บริการผู้ป่วย อย่างไรก็ตามคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลตราด เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น. ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารสกลมหาสังฆปริณายก โรงพยาบาลตราด โดยมีกระบวนการให้บริการ ตั้งแต่การคัดกรองโรคและอาการตามเกณฑ์ ข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ด้วยสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ การใช้ยาและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก: thainews.prd.go.th 


 

อ้างอิง: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191015161033033