บุรีรัมย์เดินหน้าแหล่งผลิตกัญชาทางการแพทย์เพิ่มอีก 7 แห่ง พร้อมเผยเปิดคลินิกกัญชาครบทุกอำเภอ

Last updated: 18 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 - 14:17 น.


สสจ.บุรีรัมย์ ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลและวิสาหกิจชุมชนอีก 7 แห่ง เพื่อดำเนินการปลูกกัญชาส่งให้โรงพยาบาลคูเมือง นำไปผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ พร้อมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลทุกแห่งครบทั้ง 23 อำเภอของบุรีรัมย์


เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลคูเมือง กับโรงพยาบาลและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 7 แห่ง เพื่อดำเนินการความร่วมมือกัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อดำเนินการปลูกสมุนไพรกัญชาส่งต่อให้กับโรงพยาบาลคูเมือง นำไปใช้ในการผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์


ขอบคุณภาพจาก: siamrath.co.th


ประกอบด้วย โรงพยาบาลนางรอง กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า อ.เมืองบุรีรัมย์ ,โรงพยาบาลโนนดินแดง กับวิสาหกิจชุมชนไร่เพื่อนคุณ อ.ประโคนชัย ,โรงพยาบาลละหานทราย กับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพละหานทราย อ.ละหานทราย ,โรงพยาบาลสตึก กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเสราะตึก อ.สตึก ,โรงพยาบาลพุทไธสง กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพุทไธสง อ.พุทไธสง, โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า อ.เมืองบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลบ้านกรวด กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานไร่กิ่งทอง อ.บ้านกรวด



ขอบคุณภาพจาก: siamrath.co.th


พร้อมกันนี้ ยังได้มีการมอบป้ายคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลในสังกัดครบทั้ง 23 อำเภอ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นบุรีรัมย์โมเดล” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูก และการวิจัย เพื่อสกัดน้ำมันกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์จาก นายแพทย์ กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมืองด้วย



ขอบคุณภาพจาก: siamrath.co.th


ด้านนายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือนี้ เพื่อเป็นการต่อยอด ส่งเสริม พัฒนาวัตถุดิบ และพัฒนาสายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ใน จ.บุรีรัมย์ โดยคาดหวังให้ จ.บุรีรัมย์ เป็นผู้นำด้านการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ จากเดิมที่มีเพียงโรงพยาบาลคูเมือง ที่ได้รับอนุญาตร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลิน อ.คูเมือง เท่านั้น



ขอบคุณภาพจาก: siamrath.co.th

แต่ความต้องการใช้สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้เกิดเพียงพอต่อความต้องการใช้ สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน จ.บุรีรัมย์ และเพื่อให้การดำเนินการด้านการบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่เดิมมีคลินิกเพียง 2 แห่งคือ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กับโรงพยาบาลคูเมือง จึงได้มีการขยายพื้นที่ให้บริการด้านคลินิกกัญชาทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลอำเภอครบทุกแห่งทั้ง 23 อำเภอของ จ.บุรีรัมย์ด้วย เพื่อให้บริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง และเกิดประสิทธิภาพ



ขอบคุณภาพจาก: siamrath.co.th


รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่า กัญชา ยังคงถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่คลายล็อกให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย นำสารสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อรักษา ควบคุมอาการของโรค และภาวะของโรคที่การรักษาด้วยวิธีมาตรฐานยังไม่ได้ผลเท่านั้น โดยยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ประชาชน หรือบุคคลทั่วไปปลูก หรือมีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ และการสันทนาการได้



อ้างอิง: https://siamrath.co.th/n/109523