ป.ป.ส. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนกัญชาของกลาง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและทางการแพทย์

Last updated: 18 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 - 14:30 น.

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนกัญชาของกลางเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและประโยชน์ในทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณการสนับสนุนกัญชาให้หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนกัญชาของกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวกัญญนันท์ คงภัสนิธิโรจน์ ผอ.สวพ. และคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนกัญชาของกลางเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและประโยชน์ในทางการแพทย์ จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

 

 ขอบคุณภาพจาก: moj.go.th

 

อ้างอิง: https://www.moj.go.th/view/36473