องค์การเภสัชกรรม เตือนผลข้างเคียง จากการใช้ยากัญชาทางการแพทย์

Last updated: 21 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 - 15:52 น.

 

วันที่ 20 ต.ค.62 องค์การเภสัชกรรม ออกมาให้ความรู้และคำแนะนำกับผู้ป่วยที่ได้รับการพิจารณาจากแพทย์แล้วว่า จำเป็นต้องได้รับกัญชาทางการแพทย์ โดยควรใช้ยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรักษาโรคหรือบรรเทาอาการ เนื่องจากกัญชามีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท การได้รับยาในปริมาณที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยพึงระมัดระวังและควรสังเกตอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น 

จากการใช้กัญชาทางการแพทย์ อาการข้างเคียงส่วนใหญ่มักเกิดจากการได้รับกัญชาทางการแพทย์ในปริมาณมากหรือในกรณีใช้ ร่วมกับสารอื่นๆ อาการข้างเคียงดังกล่าวได้แก่ ปากแห้ง , ตาแดง , ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น , ภาวะเคลิ้มสุขอย่างอ่อนๆ , ความตื่นตัวของผู้ใช้ลดลง ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังรับยา , อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น , ความดันโลหิตลดต่ำลงและเวียนศีรษะ

 

ขอบคุณภาพจาก: องค์การเภสัชกรรม

 

โดยปกติอาการข้างเคียงทั้งหมดจะลดน้อยลงและหายไปภายในไม่กี่ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ผู้ป่วยได้รับและวิธีการให้ยา ผู้ป่วยที่สามารถทนต่อฤทธิ์ของกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างดี อาการข้างเคียงตามปกติจะคงอยู่เพียงชั่วครู่ และหายไปเมื่อทนต่อยาได้มากขึ้น

อย่างไรต้องตาม ในทางการแพทย์ “ยา” ที่นำมาใช้รักษาโรคจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระบุสัดส่วนที่ชัดเจน กัญชาทางการแพทย์ก็เช่นกัน ต้องมีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์คงที่ เพื่อให้แพทย์สามารถตรวจสอบปริมาณการรับยาในแต่ละครั้ง ลดความเสี่ยงของอาการข้างเคียงและการรับยามากเกินไป โดยเฉพาะสาร THC ที่จะต้องรับในปริมาณที่ร่างการแต่ละคนรับได้ หากรับยาในปริมาณมากเกินไป อาจทำให้เกิดภาวะเป็นพิษได้ ซึ่งอาจส่งผลอันตรายได้

 

อ้างอิง: https://www.tnnthailand.com/content/19530