“กนกวรรณ” เผยกระทรวงสาธารณสุขขอเติมเรื่อง“กัญชง”ลงในหลักสูตร เล็งใช้อบรม อสม.ด้วย

Last updated: 22 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 - 13:20 น.


วันที่ 21 ต.ค. 62 นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตร “กัญชาพาเรียนวิทยาศาสตร์” ว่า ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยกร่างหลักสูตรกัญชาพาเรียนวิทยาศาสตร์ คืบหน้าไปเกือบ 100% แล้ว อย่างไรก็ตามทาง สธ.เห็นว่าควรบรูณาการกับเรื่องกัญชงด้วย และปรับให้หลักสูตรสามารถใช้ได้กว้างขวางขึ้น จากที่ตั้งใจจะใช้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เช่น ใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่บุคลากรที่ สธ.ดูแล อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้ อสม.ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจในงานของกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่ และไปถึงบ้านได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการบรูณาการระหว่าง ศธ.และสธ. รวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในจากมหาวิทยาลัย และอภัยภูเบศรซึ่งได้รวบรวมงานวิชาการด้านกัญชาไว้มาก


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ศธ.ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กศน. และอาจมีการปรับให้ใช้ในระดับประกาศนียบัตรด้วย เนื่องจากภารกิจของ กศน.กว้างขวางมาก และเป็นการศึกษาที่รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งผู้ที่มาเรียนอาจไม่ต้องการวุฒิการศึกษาในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ต้องการความรู้ในด้านนั้นๆ ดังนั้น กศน.ต้องปรับการจัดการศึกษาให้รองรับการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเมื่อยกร่างหลักสูตรแล้วเสร็จ จะนำเสนอนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการต่อไป


ทั้งนี้ กัญชา เป็นสมุนไพรที่มีคุณอนันต์ หากใช้ได้ถูกต้อง แต่จะมีโทษมหันต์หากนำไปใช้ในทางที่ผิด ส่วนกัญชง มีลักษณะคล้ายคลึงกับต้นกัญชา แต่ไม่ใช่พืชที่เป็นสารเสพติดเหมือนกัญชา ใบกัญชงมีประโยชน์ใช้เป็นยาบำรุงโลหิต ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น ช่วยให้นอนหลับสบาย ช่วยรักษาอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะหรือไมเกรน และช่วยแก้กระหาย เป็นต้นอ้างอิง: https://www.dailynews.co.th/education/737652