สถาบันแคนน์เฮลท์กับบรรยากาศ "งานสัมนากัญชา 360 องศา"

Last updated: 25 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 - 14:42 น.

 

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา สถาบันแคนน์เฮลท์ (CANNHEALTH INSTITUTE) ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการชื่อว่า “กัญชา 360 องศา : เปิดโลกกัญชาสำหรับประชาชน”  ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัต ชั้น 4 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งแสดงถึง เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำเสนอ แบ่งปันเนื้อหา ตลอดจนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกัญชาทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนให้คนไทย สังคม และประเทศ ได้รับประโยชน์และมีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพในมิติต่างๆ ตลอดสายน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงกัญชาทางการแพทย์

 

โดยในวันงานได้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 150 ท่าน สร้างความตื่นตัวแก่ผู้ที่สนใจในเรื่อง กัญชาทางการแพทย์ โดยได้วิทยากรในงานสัมมนาครั้งนี้คือ นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง ผู้ที่เคยเขียนหนังสือขายดี “กัญชา คือ ยารักษามะเร็ง” หนังสือที่ปลุกกระแสเรื่องกัญชารักษาโรคและกัญชาทางการแพทย์เล่มแรกของประเทศไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558

 

ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ในการบรรยายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กัญชา กัญชง กับข้อกฎหมายที่ประชาชนต้องรู้ การเลือกสายพันธุ์กัญชา กัญชง การแยกเพศ กัญชา กัญชง เพื่ออุตสาหกรรม การขยายพันธุ์ แบบง่ายๆ ไม่ต้องมีโรงงาน การจัดการโรงเรือน และการควบคุมสภาพแวดล้อม ศัตรูพืชของกัญชากับการจัดการ ไรแดง เพลี้ยแป้ง แบบออร์แกนิก เทคนิคการปลูกให้ได้ผลผลิตตามต้องการ การสกัดสารและผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชา กัญชง อย่างไรให้ปลอดภัย และไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกัญชาทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพแบบ Exclusive เฉพาะในงานสัมมนาฯ นี้เท่านั้น 

 

ดังนั้นวันนี้ทาง CANNHEALTH จะมารวบรวมบรรยากาศภายในงานเพื่อให้ทุกท่านได้รับชม และแสดงถึงความตื่นตัวของประชาชนที่สนใจในเรื่องกัญชาทางการแพทย์กันครับ