สภากัญชาแห่งประเทศไทย เตรียมเดินหน้าผลักดันนิคมฯกัญชง-กัญชาใน จ.ชลบุรี รับโครงการ อีอีซี.

Last updated: 25 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 - 10:02 น.


สภากัญชาแห่งประเทศไทย เตรียมเดินหน้าผลักดันนิคมฯกัญชง-กัญชาใน จ.ชลบุรี รับโครงการ อีอีซี. เผยพร้อมทั้งกฎหมาย อีอีซี.และสถาบันการศึกษาที่สามารถวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เฉพาะ เชื่อสร้างทั้งเศรษฐกิจและสมุนไพรรักษาโรค


วันที่ 24 ต.ค. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนากัญชาและพืชสมุนไพรอื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


ขอบคุณภาพจาก: mgronline.comโดยมี นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นประธานในพิธี และมี 12 วิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบางพระ, วิสาหกิจชุมชนไทยทวีกิจ, วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อความยั่งยืน ,วิสาหกิจชุมชนเมืองพระรถ ,วิสาหกิจชุมชนฅนหนองปรือ, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์สมุนไพรกุฎโง้ง ,วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรหนองเหียง,วิสาหกิจชุมชนกล้วยม้วนสมุนไพร,กลุ่มแม่บ้านไผ่สีทอง ,วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ ,วิสาหกิจชุมชนประปาบาดาลบ้านโป่งตามุข ,วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสองห้อง และวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านอมพนม เข้าร่วม

จุดประสงค์สำคัญคือการส่งเสริมความร่วมมือกันด้านเกษตรกรรม ,เภสัชกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากัญชาและพืชสมุนไพรอื่น ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ทางการเกษตรและการแพทย์ พร้อมส่งเสริมการศึกษา วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในการคิดค้นพัฒนาสายพันธุ์ วัตถุดิบคุณภาพดี สูตรตำรับยาและวิธีการบำบัดรักษาโรคให้มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับรับรองอุปสงค์ในยารักษาโรค


ขอบคุณภาพจาก: mgronline.comสภากัญชาแห่งประเทศไทย ดันตั้งนิคมฯ กัญชง-กัญชาในเขต อีอีซี

นายวัฒนา โมสิกมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สภากัญชาแห่งประเทศไทย เผยว่าหลังก่อตั้งสภาฯ มาได้ประมาณ 1 ปี ได้มีการผลักดันให้มีการปลูกกัญชาเพื่อให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้วิจัยในแง่ของการเป็นยาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด แต่ปัจจุบันยังติดเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนทำให้หลายจังหวัดไม่ได้รับสิทธิในการปลูกกัญชาแบบเท่าเทียมกัน

หลังจากนี้สภากัญชาจะเดินหน้าผลักดันใน 3 เรื่องคือ 1. ข้อกฎหมายที่เกิดความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับพื้นที่ปลูก 2. การอนุญาตปลูกที่ยังไม่มีมาตรฐานชัดเจนและ 3.การวิจัยเพื่อการเป็นยารักษาโรค ที่จะสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในทุกชุมชนได้

“ จ.ชลบุรี มีข้อดีที่การเป็น 1 ในพื้นที่โครงการ อีอีซี. ที่หากผลักดันให้เกิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกัญชง-กัญชา ได้ก็จะมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นหลักในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในทุกจังหวัดในนามสหกรณ์กัญชา แต่จะต้องเกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ 3 องค์กรหลักคือ 1.สถาบันการศึกษาที่มีความแน่วแน่ในการผลักดันต่อรัฐ 2. กระทรวงอุตสาหกรรมและ 3. กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งหลังจากนี้เราจะเดินหน้าทำหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อให้พิจารณาอนุมัติจัดตั้งนิคมฯ ดังกล่าวใน จ.ชลบุรี เป็นที่แรก ” นายวัฒนา กล่าว


ขอบคุณภาพจาก: mgronline.comมทร.ตะวันออก พร้อมสนับสนุนพื้นที่จัดทำโรงเรือนปลูกกัญชา

 รองศาสตราจารย์ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เผยว่าขณะนี้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีนักวิจัยที่ศึกษาในเรื่องการปลูกกัญชาและการใช้ประโยชน์นับตั้งแต่เรื่องของการรวบรวมพันธุ์เพื่อคัดเลือกและผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพดี มีสารสำคัญสูงสำหรับนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อรักษาผู้ป่วยและใช้ในการเกษตร รวมทั้งเป็นอาหารทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ

ส่วนในแง่การผลิตตัวยาจากสารสกัดกัญชา จะดำเนินการศึกษาควบคู่กันไปเพื่อให้ได้พันธุ์ที่เหมาะสมและเป็นสายพันธุ์เฉพาะของ จ.ชลบุรี ที่คาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ รวมทั้งกระบวนการปรับปรุงพันธุกรรมพืชอย่างชัดเจน

“การลงนามความร่วมมือในวันนี้ เป็นการเดินหน้าปลูกและพัฒนาพันธ์กัญชาให้ถูกต้องตามหลักวิธีและมีคุณภาพที่ดีและจะต้องเป็นกัญชาปลอดสารพิษ โดยในอนาคตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะเข้ามาต่อยอดในแง่การปลูกและการผลิตที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งควบคุมการปลูกไม่ให้เล็ดลอดสู่การเป็นสารเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลที่พยายามจะปลดล็อคกัญชาในแง่สารเสพติด สู่การเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค”

รองศาสตราจารย์ ประพฤติ ยังเผยอีกว่ามหาวิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะประสานงานไปทาง อ.ย. และ ปปส.จังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดทำโรงเรือนสำหรับปลูกกัญชา เพื่อให้วิสาหกิจสามารถต่อยอดได้อย่างถูกต้อง โดยเชื่อว่าเนื้อที่ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีมากกว่า 600 ไร่ จะสามารถต่อยอดงานวิจัยเรื่องกัญชาได้เป็นอย่างดี
ขอบคุณภาพจาก: mgronline.com


อ้างอิง: https://mgronline.com/local/detail/9620000102344